Pán Smith odchádza alebo Ruská otázka

Slovenský názov:  Pán Smith odchádza alebo Ruská otázka
Originálny názov:  Russkij vopros
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Dátum 1. premiéry:  20.12.1947
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské komorné divadlo Martin, Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1223597 Barman Ivák Milan
1223588 Gould Čierny Jozef
1223591 Hardy Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1223595 Jessie Kusá Viera
1223593 Kessler Medek Eugen
1223587 Macpherson Látka Rudolf
1223596 Megg Kŕčová Helena
1223592 Murphy Horváth Emil J. Horváth Emil Jozef
1223600 Nosič nábytku Romančík Elo
1223590 Preston Zbaviteľ Miloš Zbavitel Miloš
1223599 Sekretárka Fialová Blanka
1223589 Smith Filčík Ctibor
1223598 Šofér Cút Jozef
1223594 Wiliams Králik Daniel

Tvorcovia

Tvorca Meno
729945 autor Simonov Konstantin
931029 preklad Skalka Ján
931033 réžia Skoumal Karel Melichar
931037 scénické a kostýmové návrhy Wenig ml. Adolf