Kde bolo, tam bolo

Slovenský názov:  Kde bolo, tam bolo
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  14.6.1947
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

45 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1189579 Almazinka Latečková Elena Rampáková Elena
1189587 Bobuľka Prechovská Mária
1189595 Čašník Valach Gustáv
1189580 Čo-Čo-Čo Figura Štefan
1189581 Čo-Čo-Čo-ová Poničanová Beta
1189593 Drak Sodoma Jozef
1189589 Kapitalista Rakovský Tibor
1189596 Komorná Hertlová Hana Sarvašová Hana
1189585 Kráľ Kello Jozef
1189586 Kráľovná Sýkorová Oľga
1189577 Ku-Li-Faj Pántik Július
1189578 Ku-Li-Faj-ová Jamnická Vilma
1189591 Kuchár Šándor Elo
1189582 Li Koreň Branislav
1189583 Mandarín Jakubóczy Ľudo Jakubóczy Ľudovít
1189584 Ping Pong Zachar Karol L.
1189588 Princ Ťapák Martin
1189590 Proletár Kováč Jozef
1189592 Striga Sýkorová Mária
1189594 Sudca Hynek Karol
1189597 Zbrojnoš Durdík Vladimír

Tvorcovia

Tvorca Meno
729722 autor Stodola Ivan
803531 réžia Zachar Karol L.
803535 scénické návrhy Vychodil Ladislav
803539 hudba Andrašovan Tibor

Dokumentácia