Zámka škripí

Zbierkový predmet:  Zámka škripí
Inscenácia:  Zámka škripí
Výtvarný druh:  scénický návrh
Dátum vzniku:  1993
Autor predmetu:  Valek Jaroslav
Evidenčné číslo:  1636/a/SCN
Lokácia:  Depozitár Pracovisko 1 / Skriňa/regál 16 / Zásuvka/polica 4
Rozmery:  Výška 70.0 / Šírka 54.5
Materiál:  Papier Papier, <Kartón>
Technika:  Počítačová grafika