Skúška ohňom

Názov dokumentu:  Skúška ohňom
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1294
Evidenčné číslo:  1294
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Miller Arthur 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy