Marína Havranová

Názov dokumentu:  Marína Havranová
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1304
Evidenčné číslo:  1304
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Stodola Ivan 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy