Inscenačná fotografia - Vojna a mier

Názov dokumentu:  Inscenačná fotografia - Vojna a mier
Akvizičné číslo:  1/2018
Lokačná značka:  ZI
Evidenčné číslo:  4901
Typ dokumentu:  FO
Autori:  Vyskočil Kamil 
Držitelia práv: 

Súvisiace záznamy