Akt uznania

Zbierkový predmet:  Akt uznania
Inscenácia:  Akt uznania
Výtvarný druh:  scénický návrh
Dátum vzniku:  1973
Autor predmetu:  Vychodil Ladislav
Evidenčné číslo:  1338/65/SCN/p
Lokácia:  Depozitár Pracovisko 1 / Skriňa/regál 17 / Zásuvka/polica 9
Rozmery:  Výška 32.0 / Šírka 22.0
Materiál:  Papier
Technika:  Ceruzokresba Perokresba