Večer príde vrah

Slovenský názov:  Večer príde vrah
Originálny názov:  Dr. Morelle
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  17.4.1966
Dátum derniéry:  17.9.1967
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1106532 Brian Cartwright Gregor Martin
1139121 Doktor Morelle Chudík Ladislav
1126900 Evelyne Wellsová Prechovská Mária
1135365 Guthrie Pántik Július
1122204 June Listerová Kráľovičová Mária
1112036 Miles Huba Mikuláš
1131293 Nigel Forbes Gallo Marián
1117223 Philip Troon Paška Juraj
1142485 Slečna Frayleová Krížiková Eva

Tvorcovia

Tvorca Meno
779519 autor Dudley Ernest
779523 autor Watkin Arthur
779527 preklad Galandová Eva
779531 scénické návrhy Strážovec Valerián
779535 kostýmové návrhy Čorba Milan
779539 réžia Svoboda Juraj
779543 inšpícia Holdoš Jozef
779547 šepkár Pašková Viera

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
06.05.1966 Večer príde vrah. Ľud ● ; 19; 5
20.04.1966 Hľadanie vraha na Malej scéne SND. Večerník ● ; 11; 92; 3
17.04.1966 Príde večer návšteva? Práca ● ; 21; 4
29.04.1966 Záhada zamknutej miestnosti. Kultúrny život ● ; 21; 18; 4-5
26.04.1966 Vrah prišiel. Konečne! Smena ● ; 19; 4
09.05.1966 Detektívka sa osvedčila. Film a divadlo ● ; 10; 10; 15
01.01.1966 Večer príde vrah. Panoráma; 6
12.09.1966 Herecké príležitosti sezóny. Film a divadlo ● ; 10; 19; 5
07.08.1966 Aká bola? Pravda ● 1335-4051; 47; 2