Nezabudni

Slovenský názov:  Nezabudni
Originálny názov:  Oblak a valčík
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Podtitul:  Oblak a valčík
Dátum 1. premiéry:  13.9.1947
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1188241 Alica Latečková Elena Rampáková Elena alt.
1188241 Alica Budská Oľga alt.
1188230 Arnim Huba Mikuláš
1188201 Brand Sýkora Ján
1188228 Dr. Maenecke Záborský Viliam
1188234 Dr. Ohnmacht Sýkora Ján
1188229 Dr. Triebswasser Ťapák Martin
1188224 Dr. Winterstein Kello Jozef
1188210 Druhý hlas z tmy Záborský Viliam
1188223 Fischer Teren Ivan
1188208 Francúz Kováč Jozef
1188204 Francúzsky generál Koreň Branislav
1188205 Francúzsky vojak Šandor Jozef Šándor Jozef
1188248 Hamburský hlásateľ v rozhlase Jakubóczy Ľudovít
1188251 Hlas ruského vojaka Ťapák Martin
1188219 Holmann Kováč Jozef
1188238 Chlap pri stĺpe Drlička Ján
1188237 Iný prednosta stanice Jakubóczy Ľudovít
1188221 Iný väzeň Drlička Ján
1188226 Jastrzebowski Rakovský Tibor
1188236 Jeho dcéra Hertlová Hana Sarvašová Hana
1188235 Jeho žena Meličková Hana
1188240 John Pavlovič Vladislav
1188243 Katovický hlásateľ v rozhlase Pavlovič Vladislav
1188227 Kňaz Jakubóczy Ľudovít
1188216 Komisár Gestapa Jaenecke Zachar Karol L.
1188218 Langhammer Pántik Július
1188225 Loebel Sodoma Jozef
1188246 Londýnsky hlásateľ v rozhlase Skovaj Karol Skovay Karol
1188207 Mladý nemecký vojak Pavlovič Vladislav
1188245 Nemecký hlásateľ v rozhlase Rakovský Tibor
1188203 Nemecký plukovník Weger Lichard Ivan
1188206 Nemecký poddôstojník Jakubóczy Ľudovít
1188222 Nosič väzňa Pavlovič Vladislav
1188209 Osobnosť Pántik Július
1188232 Pán A. Bagar Andrej
1188233 Pán B. Šandor Jozef Šándor Jozef
1188199 Pán Novotný Valach Gustáv
1188200 Pán Veselý Budský Jozef
1188213 Pani A. Sýkorová Mária
1188214 Pani Mária Budská Oľga
1188214 Pani Mária Latečková Elena Rampáková Elena
1188244 Parížsky hlásateľ v rozhlase Kováč Jozef
1188242 Pražská hlásateľka Hertlová Hana Sarvašová Hana
1188202 Prednosta stanice Teren Ivan
1188211 Prvý hlas z tmy Rakovský Tibor
1188247 Ruský hlásateľ v rozhlase Pántik Július
1188231 Sachs Koreň Branislav
1188215 SS-Oberscharführer Faulhuber Skovaj Karol Skovay Karol
1188249 Staničný rozhlas Sodoma Jozef
1188212 Stráž Ťapák Martin
1188250 Táborový rozhlas Koreň Branislav
1188239 Tom Ťapák Martin
1188220 Umierajúci väzeň Ťapák Martin
1188217 Wehrenpfenig Figura Štefan

Tvorcovia

Tvorca Meno
729769 autor Peroutka Ferdinand
804091 preklad Teren Ivan
804095 réžia Budský Jozef
804099 scénické návrhy Chovan Jozef
804103 scénické návrhy Málek Anton
804107 kostýmová realizácia Nedvědová Anna
804111 kostýmová realizácia Pelikán Bohdan