Legenda o láske

Názov dokumentu:  Legenda o láske
Lokačná značka:  INT617
Evidenčné číslo:  617
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Samuela Adamčíka s poznámkami
Dátum vzniku:  1954
Počet strán:  148
Autori:  SDLZ (Bratislava) 
Držitelia práv:  Adamčík Samuel 

Súvisiace záznamy