Tragédia človeka

Slovenský názov:  Tragédia človeka
Originálny názov:  Az ember tragédiája
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  maďarský
Druhové označenie:  tragédia
Dátum 1. premiéry:  09.04.1966
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Štátne divadlo Košice - I., Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1129329 1. obraz NEBO. Archanjel Gabriel Gažo Peter
1133541 1. obraz NEBO. Archanjel Michal Petrik Bohuš
1137426 1. obraz NEBO. Archanjel Rafael Švec Ján
1124824 1. obraz NEBO. Hlas Pána Romančík Elo a.h.
1163784 10. obraz PRAHA II. A d a m, L u c i f e r, Žiak Petrik Bohuš
1163812 11. obraz LONDÝN. A d a m, E v a, L u c i f e r, Bábkár Hodorovský Jozef
1163853 11. obraz LONDÝN. Cigánka Grissová Anna
1163853 11. obraz LONDÝN. Cigánka Gymerská Libuša
1163826 11. obraz LONDÝN. Druhá slečna Bučková Jela
1163855 11. obraz LONDÝN. Fabrikanti László Zoltán
1163855 11. obraz LONDÝN. Fabrikanti Kautnik Alexander a.h.
1163857 11. obraz LONDÝN. Chvastúň Králik Bohuš
1163820 11. obraz LONDÝN. Klenotník Greguš František Štefan
1163832 11. obraz LONDÝN. Krčmár Macko Peter
1163861 11. obraz LONDÝN. Lovel Ondrejka Ján
1163816 11. obraz LONDÝN. Matka Hlaváčková Oľga
1163851 11. obraz LONDÝN. Matka Grossová Lujza E.
1163849 11. obraz LONDÝN. Mladík Medvec Andrej a.h.
1163841 11. obraz LONDÝN. Muzikant Gažo Peter
1163844 11. obraz LONDÝN. Predavači Petrik Bohuš
1163844 11. obraz LONDÝN. Predavači Likér Andrej Likier Andrej člen spev. zboru
1163859 11. obraz LONDÝN. Prostitútka Bočová Beatrica
1163823 11. obraz LONDÝN. Prvá slečna Poldaufová Darina
1163835 11. obraz LONDÝN. Robotníci Pagáč Albert Vojtech
1163835 11. obraz LONDÝN. Robotníci Švec Ján
1163835 11. obraz LONDÝN. Robotníci Exel Otto člen spev. zboru
1163829 11. obraz LONDÝN. Tovariši Kleis Marián
1163829 11. obraz LONDÝN. Tovariši Vargovčík Michal člen spev. zboru
1163847 11. obraz LONDÝN. Vojak Kasarda Pavol člen spev. zboru
1163838 11. obraz LONDÝN. Žobráci Gymerský Anton
1163838 11. obraz LONDÝN. Žobráci Sepeši Ladislav člen spev. zboru
1163871 12. obraz FALANSTER. A d a m, E v a, L u c i f e r, Vedec Hodorovský Jozef
1163875 12. obraz FALANSTER. Luther Švec Ján
1163879 12. obraz FALANSTER. Michelangelo Dadej František
1163877 12. obraz FALANSTER. Platón Gažo Peter
1163873 12. obraz FALANSTER. Starec Macko Peter
1163887 13. obraz VESMÍR. A d a m, L u c i f e r, Hlas ducha zeme Petrik Bohuš
1163895 14. obraz ĽADOVEC. A d a m, E v a, Eskimák Švec Ján
1163902 15. obraz MIMO RAJA. A d a m, E v a, L u c i f e r, Hlas Pána Romančík Elo a.h.
1154549 2. obraz RAJ. A d a m Rajniak Ivan
1154549 2. obraz RAJ. A d a m Rybárik Ján
1155774 2. obraz RAJ. E v a Vicianová Judita
1155774 2. obraz RAJ. E v a Volková Elena
1156806 2. obraz RAJ. L u c i f e r Bzdúch Ján
1160111 3. obraz MIMO RAJA. A d a m, E v a, L u c i f e r, Hlas ducha zeme Petrik Bohuš
1161726 4. obraz EGYPT. A d a m, E v a, L u c i f e r, Otrok Petrik Bohuš
1163047 5. obraz ATÉNY. Druhý občan Kasarda Pavol člen spev. zboru
1162793 5. obraz ATÉNY. A d a m, E v a, L u c i f e r, Štyria z davu Gažo Peter
1162793 5. obraz ATÉNY. A d a m, E v a, L u c i f e r, Štyria z davu Švec Ján
1162793 5. obraz ATÉNY. A d a m, E v a, L u c i f e r, Štyria z davu Kautnik Alexander a.h.
1162793 5. obraz ATÉNY. A d a m, E v a, L u c i f e r, Štyria z davu Polák Jozef a.h.
1162926 5. obraz ATÉNY. Druhý demagóg Macko Peter
1163099 5. obraz ATÉNY. Krispos Kleis Marián
1162861 5. obraz ATÉNY. Prvý demagóg Gymerský Anton
1162988 5. obraz ATÉNY. Prvý občan Králik Bohuš
1163150 5. obraz ATÉNY. Theristes Pagáč Albert Vojtech
1163362 6. obraz RÍM. A d a m, E v a, L u c i f e r, Catulus László Zoltán
1163448 6. obraz RÍM. Apoštol Peter Ondrejka Ján
1163421 6. obraz RÍM. Cluvia Poldaufová Darina
1163391 6. obraz RÍM. Hippia Kotršová Naďa
1163544 7. obraz CARIHRAD. A d a m, E v a, L u c i f e r, Štyria mešťania Pagáč Albert Vojtech
1163544 7. obraz CARIHRAD. A d a m, E v a, L u c i f e r, Štyria mešťania Greguš František Štefan
1163544 7. obraz CARIHRAD. A d a m, E v a, L u c i f e r, Štyria mešťania Kasarda Pavol člen spev. zboru
1163544 7. obraz CARIHRAD. A d a m, E v a, L u c i f e r, Štyria mešťania Likér Andrej Likier Andrej člen spev. zboru
1163591 7. obraz CARIHRAD. Helena Kleisová Elena
1163559 7. obraz CARIHRAD. Patriarcha Gymerský Anton
1163575 7. obraz CARIHRAD. Staručký kacír Hodorovský Jozef
1163659 8. obraz PRAHA I. A d a m, E v a, L u c i f e r, Rudolf II. Dadej František
1163673 8. obraz PRAHA I. Dvorania Pagáč Albert Vojtech
1163673 8. obraz PRAHA I. Dvorania Gažo Peter
1163673 8. obraz PRAHA I. Dvorania Kautnik Alexander a.h.
1163673 8. obraz PRAHA I. Dvorania Polák Jozef a.h.
1163721 9. obraz PARÍŽ. A d a m, E v a, Sansculoti Macko Peter
1163721 9. obraz PARÍŽ. A d a m, E v a, Sansculoti Greguš František Štefan
1163721 9. obraz PARÍŽ. A d a m, E v a, Sansculoti Gymerský Anton
1163721 9. obraz PARÍŽ. A d a m, E v a, Sansculoti Kasarda Pavol člen spev. zboru
1163733 9. obraz PARÍŽ. Markíz László Zoltán
1163752 9. obraz PARÍŽ. Robespierre Švec Ján
1163743 9. obraz PARÍŽ. Saint-Just Kleis Marián
1103883 A d a m Rajniak Ivan
1103883 A d a m Rybárik Ján
1109692 E v a Vicianová Judita
1109692 E v a Volková Elena
1114988 L u c i f e r Bzdúch Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
657866 autor Madách Imre
657870 preklad Štítnický Ctibor
657874 scénická hudba Parík Ivan
657878 zbormajster Skřepek Roman
657882 pohybová spolupráca Remar Stanislav
657886 scénické návrhy Vychodil Ladislav
657890 kostýmové návrhy Bezáková Helena
657894 réžia Rakovský Tibor

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
12.05.1966 Košická Tragédia človeka. Predvoj; 2; 19; 14
29.04.1966 Výmena miest v Košiciach? Práca ● ; 21; 3
15.04.1966 Patetická tragédia človeka. Pravda ● 1335-4051; 47; 2
19.04.1966 Madáchova Tragédia. Ľud ● ; 19; 4
23.04.1966 Úskalia košickej Tragédie. Východoslovenské noviny ● ; 15; 5
7.5.1966 Na okraj tvorby. Ľud; 19; 5
14.04.1966 Madách Imre: Az ember tragédiája. [Imre Madách: Tragédia človeka.] Új Szó ● 1335-7050; 19; 5
1.1.1966 Az ember célja: a kuzdés maga. [Cieľ človeka: samotný zápas.] Hét; 11; 18; 14
23.05.1966 Nečekaný návrat. Rudé právo; 46; 2
1.1.1966 Mondottam: ember, kuzjd és higgy! [Povedal som: človek bojuj a ver!] Irodalmi Szemle; 9; 5; 468-469
1.1.1966 Rakovský znovu nastupuje - a přestupuje? Divadlo, Praha; 17; 6; 75-78
18.5.1966 Tragédia človeka ako otázka ľudstvu. Smena; 19
23.05.1966 V košickej činohre po druhej dekáde. Film a divadlo ● ; 10; 10 - 11, 18
03.05.1966 Ako sa stať veľkým? Roľnícke noviny; 21
18.05.1966 Košická činoherná prehliadka. Pravda ● 1335-4051; 47; 2