Udvardiová Anna

Meno:  Udvardiová Anna
Pohlavie:  žena
Miesto narodenia:  Pireus
Miesto úmrtia:  Komárno
Povolanie:  herečka

Postavy

Rola Premiéra Inscenácia Divadlo Meno
Mladá žena (Fiata nő) 24.2.1961 Príliš štedrý večer Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Anna 8.11.1963 Zajtra pokračujeme Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Lipočka, dcéra Boľšových (Lipocska, a leányuk) 25.1.1963 Bankrot Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Reportér (Riporternő) 5.4.1963 Márnotratná láska Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Blanka (Bianca, Baptista leányai) 8.6.1963 Skrotenie zlej ženy Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Dudkinová, profesorova žena (Dudkinné) 26.2.1959 Bláznivá nedeľa Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Markíza Silvia z Rudého Oklimonu (Szilvia márkiő) 22.10.1959 Tanec nad plačom Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Mária Vasilevna Vojnická, matka prvej profesorovej ženy (Mária Vasziljevna) 5.2.1960 Ujo Váňa Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Vilma, Kubišova žena (Vilma, felesége) 22.4.1960 Polnočná omša Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Nataša, dcéra bývalého predsedu Krjaža (Natálka, a leány) 17.6.1960 Dúha Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Ľubka (Lubka) 15.9.1960 Ľubka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Rozprávačka (Narrátor) 16.12.1960 Topaze Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Magda, najstaršia dcéra Vidorových (Magda, a leány) 26.5.1961 Vidorovci Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Stužková, dievča (Szalagocska, a leányuk) 11.10.1961 Šli krajčíri šírym svetom Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Zinka, Denisova manželka (Zinka, Gyenyisz felesége) 2.3.1962 Irkutský príbeh Slovenské komorné divadlo Martin Udvardi
Máli 14.12.1984 Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Šura 13.10.1983 Sova Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
1. žena (Fábryho matka, Poslucháčka, Rusínka, Posol, Schreiberová, Žiadateľka o radu) 12.1.1984 Predvolanie svedka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Dievča 7.6.1984 Čarovná Barborka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Mária Tarasovna 18.12.1970 Chirurg Platon Krečet Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Matka (Az anya) 26.2.1971 Matka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Brigita Barlanghyová 25.6.1971 Kaviár Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Malvína (Máli) 24.10.1969 Strašne ošemetná situácia Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Lýdia Ivanovna 09.01.1970 Anna Kareninová Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
De Champigny 05.06.1970 Slamený klobúk Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Anna Putmanová 25.10.1968 Salemské bosorky Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Spoluúčinkujúci 25.04.1969 Boh, cisár a sedliak Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Stará mama 13.06.1969 Handabasa alebo Tajomstvo závoja Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Tesárik Cinci-cunci (Cinci-cunci cincér) 06.10.1967 Vlk a srnčatá Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Pani Montecchiová 26.01.1968 Romeo a Júlia Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Príbuzná 15.03.1968 Zázrak Svätého Antona Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Účinkujúci 17.05.1968 Husiar Maťo Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Szliminszká 14.10.1966 Dáždnik Svätého Petra Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Starena 16.12.1966 Pánska lumpačka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Slečna Kamilla 23.06.1967 Liliomfi Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Angustias 09.03.1966 Dom Bernardy Alby Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Beatrix 03.06.1966 Nemý rytier [obnovená premiéra] Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Mamička 13.11.1964 Vtáčatko Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Milanova matka 14.01.1966 Taká láska Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
teta Joóvá 22.10.1971 Chmúrne nebo Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Fráterová 25.2.1972 Madách Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Vdova Halmiová 8.9.1972 Záverečná Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
LONDÝN. Matka 7.9.1973 Tragédia človeka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Katka 12.10.1973 Nevesta Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Müllerová 23.11.1973 Švejk Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Prísediaca 18.1.1974 Prípad Adama a Evy Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Bosorka 5.6.1974 Petríkove dobrodružstvá Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Fanka 8.11.1974 Lúpežník Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Barónka Plankenhorstová 23.5.1975 Synovia muža kamenného srdca Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Marta 20.2.1976 Dva životy alebo nič Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Žofia 24.1.1964 Slečny bez mužov Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Nikodika 22.5.1964 Lysistrata Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Lina Vas-Bokorová, klebetnica (Bokorné, Vas Lina) 31.1.1953 Krst ohňom Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Jessie (Jessie) 13.6.1953 Ruská otázka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Manželka učiteľa (A tanitóné) 29.8.1953 Vy ste farár? (Veselý divadelný večer) Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Eliza (Eliz, Harpagon leánya) 26.9.1953 Lakomec Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Komorná (Komorna) 14.11.1953 Čikoš Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Slnečný lúčik (Napsugár) 24.4.1954 Lenivá včela Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Elza, žena Bena Bankőa (Elza, neje) 3.6.1954 Darmožráči Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Pani Virágová, Gregorova matka (Virágné) 2.10.1954 Podenkové kráľovstvo Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Mela, dcéra Dulských (Mela, leányaik) 5.2.1955 Morálka pani Dulskej Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Duňa, vnučka dedka Baburina (Dunyja, Baburin unokája) 5.5.1955 Volá vás Tajmýr Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Timea (Timea, a leánya) 4.8.1955 Zlatý človek Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Matka (Anya) 27.1.1956 Matka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Nyanyóka 12.4.1956 Tretí chlapec Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Janko (Janko) 12.4.1956 Tretí chlapec Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Timea (Timea, a leánya) 30.6.1956 Zlatý človek [obnovená premiéra] Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Milena, dcéra Douderových (Milena, a lányuk) 22.12.1956 Sedliacka láska Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Eržika, Koltaiova mladšia sestra 18.10.1956 Parížsky hosť Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Beatrix, kráľovná (Beatrix, a felesége) 10.1.1957 Nemý rytier Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Dámy zo spoločnosti (Hölgyek) 28.6.1957 Geľo Sebechlebský Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Iluška (Iluska) 18.10.1957 Zázračná peňaženka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Lujza, dcéra Millerovcov (Lujza, a leányuk) 31.1.1958 Úklady a láska Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Vierka 13.06.1958 Jožko Púčik a jeho kariéra Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Viera Michajlovna, Mášenkina matka (Vera, Mása anyja) 6.11.1958 Mášenka Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Tonka 17.2.1978 Zlatý dážď Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Členky súboru "Mécses" 19.5.1978 Kohútí tanec Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Okresný lekár 5.10.1979 Revízor Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Mária 14.12.1979 Kvetná nedeľa kupca koní Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Matka 7.3.1980 Samotár Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Sliminská 16.05.1980 Dáždnik Svätého Petra Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Baglionová 19.4.1979 Husári Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Zoja Kirianovová 14.6.1979 Pokojný úsvit Slovenské komorné divadlo Martin Udvardiová
Teta Máli (Malvína) 3.12.1982 S. O. S. Slovenské komorné divadlo Martin Udvardyová
Bartáková 25.3.1983 Domov v havárii Slovenské komorné divadlo Martin Udvardyová
Sofia Ignatieva Turusinová 23.10.1981 Aj múdry schybí Slovenské komorné divadlo Martin Udvardyová
Druhá žena 7.5.1982 Notár z Pelesiek Slovenské komorné divadlo Martin Udvardyová
Sudcová 7.5.1982 Notár z Pelesiek Slovenské komorné divadlo Martin Udvardyová
Grófová 7.5.1982 Notár z Pelesiek Slovenské komorné divadlo Martin Udvardyová
Halláová 04.10.1985 Meniny Slovenské komorné divadlo Martin Udvardyová
Malči 30.05.1986 Nemôžem žiť bez muziky Slovenské komorné divadlo Martin Udvardyová