Táto zem a my. Duklianska poéma.

Slovenský názov:  Táto zem a my. Duklianska poéma.
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  12.10.1974
Počet repríz:  0
Súbor: balet
Divadlo: Štátne divadlo Košice - I., Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1105691 Účinkujú Drotár Milan
1105691 Účinkujú Gažo Peter
1105691 Účinkujú Sýkorová Anna
1105691 Účinkujú Volková Elena
1105691 Účinkujú Durdík ml. Vladimír

Tvorcovia

Tvorca Meno
749338 scenár Volková Elena
749342 autor scénickej hudby Gomolčák František
749346 réžia Gažo Peter