3000 ľudí

Slovenský názov:  3000 ľudí
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  19.04.1934
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1110849 Annemaria Brownová Meličková Hana
1141641 Druhý boy Figura Štefan
1134374 Exekútor Kello Jozef
1121059 Higgins Jamnický Ján
1116060 Jimmy Peters Bagar Andrej
1105305 John Fenton Sýkora Ján
1130226 Maître d´hôtel Lichard Ivan
1138187 Prvý boy, Druhý reportér Gregor Martin
1144717 Prvý reportér Malimánek Hanuš
1125791 Worthy Arbét Gašpar

Tvorcovia

Tvorca Meno
721674 autor Barč-Ivan Július
721678 scénické návrhy Ladvenica Ján
721682 kostýmové návrhy Ladvenica Ján
721686 réžia Borodáč Janko

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
21.4.1934 Úspešná slovenská premiéra Slovenský denník; 17; 92; 4,5
28.4.1934 Pôvodná slovenská premiéra Národný denník; 13; 83; 1
29.4.1934 Pôvodná slovenská premiéra Slovenská politika; 15; 99; 3
1.5.1934 Nová slovenská hra na javisku SND Politika; 4; 8; 96
30.4.1934 Jeden čin režiséra J. Borodáča DAV; 7; 3; 41
1.5.1934 Premiéry na SND Naše divadlo; 7; 5; 76 - 78
5.2.1935 Mestské divadlo v Košiciach Slovenský východ; 17; 30; 5
1.9.1935 Slovenská činohra SND mimo Bratislavy Slovenské pohľady; 51; 9; 505 - 506
18.4.1936 Neomalený traktát Robotnícke noviny; 33; 90; 3