Krútňava

Slovenský názov:  Krútňava
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  18.10.2008
Dátum 2. premiéry:  8.11.2008
Dátum derniéry:  16.2.2017
Počet repríz:  23
Súbor: opera
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
1160598 1. chlap Rochovský Jozef
1160955 2. chlap Fraňo Pavol
1105243 Básnik Zaprihač Dominik a.h.
1105243 Básnik Smutný Juraj alt. a.h.
1110791 Dvojník Gregor Ľubo a.h.
1153399 Hríň Vongrey Zoltán
1153399 Hríň Popovič Martin alt.
1125736 Katrena Dernerová Klaudia Račić-Derner Klaudia alt. a.h.
1125736 Katrena Michaeli Katarína Michaeliová Katarína alt. a.h.
1125736 Katrena Porubčinová Mária a.h.
1151723 Krúpa Schneider Peter alt.
1151723 Krúpa Šimo Dušan
1159170 Kuchárka Ťatliaková Jitka
1144675 Marka Stráňavská Dominika alt. a.h.
1144675 Marka Perencseiová Katarína Procházková Katarína alt. a.h.
1144675 Marka Sedlárová Mária a.h.
1154803 Oleň Zvarík Ivan
1121003 Ondrej Matis Stanislav
1121003 Ondrej Hýrošš Michal alt.
1149726 Pastierik Deáková Diana Zvaríková Diana
1149726 Pastierik Kukurová Michaela alt. a.h.
1157832 Prvý družba Kuchár Dušan
1157832 Prvý družba Bartko Matej alt.
1155984 Starejší Hadraba Marián
1156977 Starejšia Kunková Darina
1141596 Školnica Hodálová Alena
1116005 Štelina Galla Ján alt. a.h.
1116005 Štelina Lacko Igor
1116005 Štelina Benci Jozef alt. a.h.
1138139 Zalčíčka Lucká Eva
1130173 Zimoň Kúchen Igor
1134321 Zimoňka Škrváňová Adriana
1147401 Zuzka Chlpeková Gabriela alt. a.h.
1147401 Zuzka Mihalková Veronika a.h.
1160182 Žandár Kurtulík Karol
1159707 Žandársky veliteľ Rochovský Jozef
1158549 Žena Ťatliaková Jitka

Tvorcovia

Tvorca Meno
707234 autor Suchoň Eugen
707238 libreto Suchoň Eugen
707242 hudobné naštudovanie Vach Marián
707246 dirigent Vach Marián
707250 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
707254 choreografia Urban Martin
707258 scénické návrhy Valek Jaroslav
707262 kostýmové návrhy Čanecký Peter
707266 zbormajster Popovičová Iveta
707270 zbormajster Procházka Ján
707274 réžia Polák Roman
707278 asistent dirigenta Procházka Ján
707282 asistent réžie Schneider Peter
707286 korepetície Svitková Martina
707290 korepetície Lipková Barbora
707294 šepkár Plešivčiaková Katarína Jasenčáková Katarína
707298 koncertný majster Hudák Michal
707302 libreto Hoza Štefan
707306 inšpícia Vazagová Dana
707310 inšpícia Slivka Rudolf

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
20.10.2008 Krútňava je väčšmi dráma ako balada. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 18; 243; 27
22.10.2008 Suchoňova dráma okresaná až na špik kostí. SME; SME ● 1335-440X; 16; 245; 18
4.11.2008 Hold Eugenovi Suchoňovi. Slovo; Slovo ● 1335-468x; 10; 46; 13
18.11.2008 Noc, temnôt prízraky, hodokvas pudov otupný. Literárny (dvoj)týždenník; Literárny (dvoj)týždenník ● 0862-5999; 21; 39-40; 12-13
Krútňava ako kameňolom osudov ľudí. Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 50; 11/2008; 24-25
Šťastný koniec peripetií Krútňavy. KOD; kød ● ; 2; 10/2008; 6-10
1.1.2009 Šťastný koniec peripetií Krútňavy. Interné hodnotenie IS.theatre.sk
20.3.2010 Noc, temnôt prízraky, hodokvas pudov otupný. SME; SME ● 1335-440X; 18; 66; 27
27.3.2010 Na cizí svatbě a Krútňava bez cenzury. Lidové noviny; 23; 31
5.6.2012 Eugen Suchoň postavil divákov na nohy. Banskobystrické noviny; 21; 22; 4
Bystričanom sa dôvera vyplatila. Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 44; 12 (2012); 24