Dobšinského rozprávky (Nebojsa, Či še hnevace?)

Slovenský názov:  Dobšinského rozprávky (Nebojsa, Či še hnevace?)
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre deti
Dátum 1. premiéry:  20.12.1992
Počet repríz:  48
Súbor: Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Divadlo: Spišské divadlo, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

Postavy

Rola Meno Alternácia
1117759 Adam (Či še hnevace?) Rozboril Viliam
1135750 Dievča (Či še hnevace?) Kuľhová Alena
1112603 Farár, Matka, Orol (Nebojsa) Franko Mikuláš
1112603 Farár, Matka, Orol (Nebojsa) Erby Róbert alt.
1131719 Gazda (Či še hnevace?) Labanc Štefan
1122703 Miško (Či še hnevace?) Erby Róbert
1101187 Nebojsa (Nebojsa) Rozboril Viliam
1107219 Panna (Nebojsa) Kuľhová Alena
1127362 Pavko (Či še hnevace?) Franko Miroslav

Tvorcovia

Tvorca Meno
564436 autor Dobšinský Pavol
564440 dramatizácia Košický Miro
564444 dramaturgia Rusnák Igor
564448 scénická hudba Horňák Róbert
564452 scénické návrhy Čáp Vladimír
564456 kostýmové návrhy Čáp Vladimír
564460 dramatizácia Košický Miro
564464 réžia Košický Miro

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
26.1.1993 Dobšinský v Spišskom divadle. Práca; Práca ● ; 7