Čo fígeľ - to groš!

Slovenský názov:  Čo fígeľ - to groš!
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  revue
Dátum 1. premiéry:  03.03.1953
Počet repríz:  0
Súbor: spevohra
Divadlo: Krajové slovenské divadlo Prešov, Prešov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1217375 Druhý diel. 17. obraz. Z PREŠOVA DO PREŠOVA - Okružná cesta Slovakotouru. Herec Prieložný Emil
1217374 Druhý diel. 17. obraz. Z PREŠOVA DO PREŠOVA - Okružná cesta Slovakotouru. Spisovateľ Gojda Mikuláš Štefan
1217376 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Acheson, prvý vyvolávač Rybárik Ján
1217382 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Čankajšek Fecko Ladislav člen spev. zboru
1217377 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Dulles, druhý vyvolávač Petrák Štefan
1217378 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Eden Maličký Anton
1217380 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Franco Garlaty Arnošt
1217379 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Gasperi Farkaš Ladislav
1217384 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Harry Truman, šéf Márton Štefan
1217385 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Malý občan Koršo Ján člen spev. zboru
1217381 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Mayer Fiedler Jozef člen spev. zboru
1217383 Druhý diel. 18. obraz. OBCHODNÝ DOM TRUMANIA. Tito Bystran Andrej člen spev. zboru
1217387 Druhý diel. 19. obraz. POČULI STE, ŽE V PREŠOVE BUDE ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA? Herec Prieložný Emil
1217386 Druhý diel. 19. obraz. POČULI STE, ŽE V PREŠOVE BUDE ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA? Spisovateľ Gojda Mikuláš Štefan
1217388 Druhý diel. 20. obraz. LÁSKA BEZ SCHEMATIZMU. Anka Topinková Viera
1217389 Druhý diel. 20. obraz. LÁSKA BEZ SCHEMATIZMU. Pavel Ducko Cyril
1217390 Druhý diel. 21. obraz. HALÓ, TU VYSIELAČE BRATISLAVA, TATRY, HANISKA A PRIPOJENÉ STANICE. Hlásateľ Kúzelník František
1217391 Druhý diel. 22. obraz. PREPÍNAME NA PREŠOVSKÉ ŠTÚDIO. Hlásateľka Slivková Hana
1217392 Druhý diel. 22. obraz. PREPÍNAME NA PREŠOVSKÉ ŠTÚDIO. Účinkujúci Koleková Elena
1217392 Druhý diel. 22. obraz. PREPÍNAME NA PREŠOVSKÉ ŠTÚDIO. Účinkujúci Nináčová Naďa
1217392 Druhý diel. 22. obraz. PREPÍNAME NA PREŠOVSKÉ ŠTÚDIO. Účinkujúci Jakubek Imrich
1217393 Druhý diel. 23. obraz. NEVIETE O BYTE? Herec Prieložný Emil
1217395 Druhý diel. 23. obraz. NEVIETE O BYTE? Občan Dužík Elo
1217394 Druhý diel. 23. obraz. NEVIETE O BYTE? Spisovateľ Gojda Mikuláš Štefan
1217397 Druhý diel. 24. obraz. NECH SA MŔTVY NEŽENÍ. Halkovič, úradná stránka Servátka Štefan
1217396 Druhý diel. 24. obraz. NECH SA MŔTVY NEŽENÍ. Kelepce, referent Piussi Július
1217401 Druhý diel. 25. obraz. KEĎ TITUL, TAK "ČO FÍGEĽ, TO GROŠ". Druhé dievča Feješová Želmíra Kačková Želmíra
1217398 Druhý diel. 25. obraz. KEĎ TITUL, TAK "ČO FÍGEĽ, TO GROŠ". Herec Prieložný Emil
1217400 Druhý diel. 25. obraz. KEĎ TITUL, TAK "ČO FÍGEĽ, TO GROŠ". Prvé dievča Topinková Viera
1217402 Druhý diel. 25. obraz. KEĎ TITUL, TAK "ČO FÍGEĽ, TO GROŠ". Sedliak Maličký Anton
1217399 Druhý diel. 25. obraz. KEĎ TITUL, TAK "ČO FÍGEĽ, TO GROŠ". Spisovateľ Gojda Mikuláš Štefan
1217369 FINÁLE. Brankár Márton Štefan
1217370 FINÁLE. Hráči Tomáš Vojtech
1217370 FINÁLE. Hráči Mazák Andrej
1217370 FINÁLE. Hráči Tvrdý Jozef
1217370 FINÁLE. Hráči Obšut Ján člen spev. zboru
1217370 FINÁLE. Hráči Šilan Ján
1217370 FINÁLE. Hráči Servátka Štefan
1217370 FINÁLE. Hráči Tatarčík Juraj člen balet. zboru
1217370 FINÁLE. Hráči Šoltés Ján člen balet. zboru
1217370 FINÁLE. Hráči Farkaš Ladislav
1217370 FINÁLE. Hráči Matula Tibor
1217371 FINÁLE. Pán Panikár Dužík Elo
1217372 FINÁLE. Pani Panikárová Čaplová Elena
1217292 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Dedinčanky Kosarovičová Žofia člen spev. zboru
1217292 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Dedinčanky Čerňanská Valéria člen balet. zboru
1217292 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Dedinčanky Fabiánová Alevtína Fabiánová Alena člen balet. zboru
1217291 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Dievčatá z dediny Krausová Inka člen spev. zboru
1217291 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Dievčatá z dediny Vargová Terézia Babjaková st. Terézia člen spev. zboru
1217291 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Dievčatá z dediny Vargová Júlia Korpášová Júlia člen spev. zboru
1217297 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Herec Prieložný Emil
1217289 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Kominár Pelech Ján
1217285 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Maliar Kosarovič Mikuláš člen spev. zboru
1217280 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Montéri Tomáš Vojtech
1217280 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Montéri Servátka Štefan
1217279 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Murári Mitál Ján člen balet. zboru
1217279 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Murári Sabovčík Jozef člen balet. zboru
1217279 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Murári Tatarčík Juraj člen balet. zboru
1217284 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Pekár Bystran Andrej člen spev. zboru
1217282 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Predavač novín Leskovec Zoltán člen spev. zboru
1217281 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Predavačka Rokytová Helena člen spev. zboru
1217287 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Príslušníčka čsl. armády Kučerová Margita člen spev. zboru
1217286 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Príslušník čsl. armády Fiedler Jozef člen spev. zboru
1217283 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Robotníčky Beljajevová Mária Palkovičová Mária člen spev. zboru
1217283 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Robotníčky Topinková Viera
1217283 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Robotníčky Feješová Želmíra Kačková Želmíra
1217283 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Robotníčky Cihoňová Jozefína člen spev. zboru
1217288 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Roľník Obšut Ján člen spev. zboru
1217296 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Spisovateľ Gojda Mikuláš Štefan
1217295 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Sprievodkyňa autobusu Michalková Anna Pokorná Anna
1217290 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Sústružník Tvrdý Jozef
1217293 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Učni Koršo Ján člen spev. zboru
1217293 Prvý diel. 1. obraz. ULICA SPIEVA PIESEŇ RADOSTI - prolog. Učni Šoltés Ján člen balet. zboru
1217330 Prvý diel. 10. obraz. ÚČINNÁ LIEČBA. Katrena, roľníkova žena Nináčová Naďa
1217329 Prvý diel. 10. obraz. ÚČINNÁ LIEČBA. Michal Ambruš, malý roľník, člen JRD Petrák Štefan
1217331 Prvý diel. 10. obraz. ÚČINNÁ LIEČBA. Paška, predseda JRD Maličký Anton
1217333 Prvý diel. 11. obraz. ISTÝ PÁN POVEDAL: ŠMIRGEĽ DOSTAŤ LEN V DAREXE. Chodec Fiedler Jozef člen spev. zboru
1217332 Prvý diel. 11. obraz. ISTÝ PÁN POVEDAL: ŠMIRGEĽ DOSTAŤ LEN V DAREXE. Jeden pán, panikár Dužík Elo
1217334 Prvý diel. 11. obraz. ISTÝ PÁN POVEDAL: ŠMIRGEĽ DOSTAŤ LEN V DAREXE. Kapelník Sitter Ján
1217337 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Mašinka Slivková Hana
1217338 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Mašinky Kosarovičová Žofia člen spev. zboru
1217338 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Mašinky Čiževská Naďa člen spev. zboru
1217338 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Mašinky Cihoňová Jozefína člen spev. zboru
1217338 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Mašinky Vargová Terézia Babjaková st. Terézia člen spev. zboru
1217338 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Mašinky Krausová Inka člen spev. zboru
1217336 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Robotníci Tomáš Vojtech
1217336 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Robotníci Mitál Ján člen balet. zboru
1217336 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Robotníci Kosarovič Mikuláš člen spev. zboru
1217336 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Robotníci Obšut Ján člen spev. zboru
1217336 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Robotníci Tvrdý Jozef
1217335 Prvý diel. 12. obraz. JA A MOJA MAŠINKA. Robotník Servátka Štefan
1217340 Prvý diel. 13. obraz. MIESTNY ROZHLAS - HLÁSENIE S PREKÁŽKAMI. Bubeník Pelech Ján
1217344 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Cibuľka Koršo Ján člen spev. zboru
1217342 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Druhý byrokrat Garlaty Arnošt
1217349 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Druhý robotník Rybárik Ján
1217346 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Prednosta Mazák Andrej
1217341 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Prvý byrokrat Bystran Andrej člen spev. zboru
1217348 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Prvý robotník Farkaš Ladislav
1217347 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Stránka Matula Tibor
1217343 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Tretí byrokrat Fecko Jozef
1217345 Prvý diel. 14. obraz. BRVNO - SATIRA NA BYROKRATOV. Účtovníčka Nináčová Naďa
1217362 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Dievčatko Holečková Irena člen balet. zboru
1217351 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Druhá pani Vajdová Karola
1217358 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Druhý pán Piussi Július
1217350 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Jedna pani Čaplová Elena
1217361 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Penzista Fiedler Jozef člen spev. zboru
1217354 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Piata pani Feješová Želmíra Kačková Želmíra
1217364 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Predavač novín Leskovec Zoltán člen spev. zboru
1217363 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Predavačka Rokytová Helena člen spev. zboru
1217356 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Siedma pani Minarčíková Anna
1217355 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Šiesta pani Topinková Viera
1217353 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Štvrtá pani Beljajevová Mária Palkovičová Mária člen spev. zboru
1217360 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Štvrtý pán Maličký Anton
1217359 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Tretí pán Koršo Ján člen spev. zboru
1217352 Prvý diel. 15. obraz. ŠMIRGĽOVÝ FRONT. Tretia pani Matějková Emília Václavíková Emília
1217365 Prvý diel. 16. obraz. STOPERCENTNÝ ŠPORTOVEC. Novák Piussi Július
1217366 Prvý diel. 16. obraz. STOPERCENTNÝ ŠPORTOVEC. Polák Koršo Ján člen spev. zboru
1217308 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Členovia spevokolu Kosarovičová Žofia člen spev. zboru
1217308 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Členovia spevokolu Čiževská Naďa člen spev. zboru
1217308 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Členovia spevokolu Cihoňová Jozefína člen spev. zboru
1217308 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Členovia spevokolu Vargová Terézia Babjaková st. Terézia člen spev. zboru
1217308 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Členovia spevokolu Tvrdý Jozef
1217308 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Členovia spevokolu Mitál Ján člen balet. zboru
1217308 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Členovia spevokolu Kosarovič Mikuláš člen spev. zboru
1217308 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Členovia spevokolu Šilan Ján člen spev. zboru
1217299 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Hlaváč, starší robotník Ducko Cyril
1217298 Prvý diel. 2. obraz. JEDNA LASTOVIČKA NEROBÍ LETO. Rybár, dielovedúci Petrák Štefan
1217309 Prvý diel. 3. obraz. LIST OD SYNA - Intermezzo. Pani Mikulíková Minarčíková Anna
1217310 Prvý diel. 3. obraz. LIST OD SYNA - Intermezzo. Poštárka Slivková Hana
1217311 Prvý diel. 4. obraz. LENINSKÉ HORY - Miljutinova pieseň. Študent Jakubek Imrich
1217312 Prvý diel. 4. obraz. LENINSKÉ HORY - Miljutinova pieseň. Študentka Koleková Elena
1217315 Prvý diel. 5. obraz. JEDNA PANI POVEDALA, ŽE ŠMIRGEĽ NEBUDE. Jeden pán, panikár Dužík Elo
1217314 Prvý diel. 5. obraz. JEDNA PANI POVEDALA, ŽE ŠMIRGEĽ NEBUDE. Jedna pani Čaplová Elena
1217317 Prvý diel. 6. obraz. TRINÁSŤ FUNKCIÍ. Družstevník Pelech Ján
1217316 Prvý diel. 6. obraz. TRINÁSŤ FUNKCIÍ. Gunár, predseda MNV Garlaty Arnošt
1217318 Prvý diel. 7. obraz. VŠETKO NAOPAK - Prevrátený film. Spisovateľ Gojda Mikuláš Štefan
1217324 Prvý diel. 8. obraz. GOETHE V HOLLYWOODE - Pozor, nakrúcame! Asistentka réžie Feješová Želmíra Kačková Želmíra
1217322 Prvý diel. 8. obraz. GOETHE V HOLLYWOODE - Pozor, nakrúcame! Filmová hviezda Vajdová Karola
1217319 Prvý diel. 8. obraz. GOETHE V HOLLYWOODE - Pozor, nakrúcame! Filmový producent Piussi Július
1217323 Prvý diel. 8. obraz. GOETHE V HOLLYWOODE - Pozor, nakrúcame! Filmový režisér Kúzelník František
1217321 Prvý diel. 8. obraz. GOETHE V HOLLYWOODE - Pozor, nakrúcame! Johann Volfgang Goethe Fiedler Jozef člen spev. zboru
1217325 Prvý diel. 8. obraz. GOETHE V HOLLYWOODE - Pozor, nakrúcame! Sluha v ateliéri Koršo Ján člen spev. zboru
1217320 Prvý diel. 8. obraz. GOETHE V HOLLYWOODE - Pozor, nakrúcame! Tajomník filmového producenta Servátka Štefan
1217327 Prvý diel. 9. obraz. DRUHÁ PANI POVEDALA, ŽE ŠMIRGEĽ DOSTAŤ LEN NA BODY. Jeden pán, panikár Dužík Elo
1217328 Prvý diel. 9. obraz. DRUHÁ PANI POVEDALA, ŽE ŠMIRGEĽ DOSTAŤ LEN NA BODY. Predavač Leskovec Zoltán člen spev. zboru

Tvorcovia

Tvorca Meno
732904 autor Kalina Ján Ladislav
912291 hudobné aranžmán Pöschl Ján
912295 hudobné aranžmán Sitter Ján
912303 dirigent Sitter Ján
912307 korepetície Wieder Vojtech
912311 choreografia Bernatík František Bernatík František O.
912315 scénické návrhy Brezina Martin
912319 réžia Smažík Karel
912323 inšpícia Kúzelník František
912327 text sleduje Dobrovičová Anna Jochmanová Anna
912331 text sleduje Dobrovičová Gabriela Fecková Gabriela