Krásna pani

Slovenský názov:  Krásna pani
Originálny názov:  Zimberi-zombori szépaszony
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  maďarský
Dátum 1. premiéry:  25.6.1941
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1186551 Agneša Ferancová Jozefa Ferancová Jozefína
1186550 Anka Vajdová Karola
1186545 Belo Hodáč Illenberger Anton
1186538 Elemér Prskatý Dibarbora František
1186549 Eva Bachletová Jarmila
1186536 Gedeon Jazerský Beran Míla
1186543 Gustáv Boronský Turba Belo
1186552 Ján Hrůza Zdenko
1186537 Júlia Švingerová Magdaléna Schwingerová Magda
1186539 Juraj Kyslý Křepela Jozef Křepela Josef
1186540 Kata Kustrová Ružena
1186544 Ladislav Vysoký Zvarík František
1186534 Mária Zoborská Frýdová Milada Želenská Milada
1186548 Milica Klusková Gréta Klusková Margita
1186546 Mišo Pálenka Rint Karel
1186546 Mišo Pálenka Adamec Štefan
1186535 Oľga Širchichová Oľga Budská Oľga a.h.
1186535 Oľga Širchichová Oľga Budská Oľga
1186547 Svetozár Lehotský Ferdinand
1186542 Tekla Dúbravská Jurina Rajtrová Jiřina
1186541 Vrabecký Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol

Tvorcovia

Tvorca Meno
801247 autor Erdélyi Mihály
959165 libreto Erdélyi Mihály
959169 preklad Hoza Štefan
959173 preklad Schöffer Juraj Viliam
959177 úprava Hoza Štefan
959181 úprava Schöffer Juraj Viliam
959185 dirigent Holoubek Ladislav
959189 dirigent Mózsi Štefan
959193 choreografia Froman Maximilián Froman Maxmilián
959197 scénické návrhy Vécsey Ladislav
959201 réžia Želenský Drahoš