Janko a Anička

Slovenský názov:  Janko a Anička
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  25.2.1933
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1176812 Anička Porubská Ružena
1176808 Dobrotka Meličková Hana
1176809 Grguľa Styková Hana
1176806 I. panoš Hurban Svetozár
1176807 II. panoš Hochštetský V. Vincek-Hochštetský Ignác
1176811 Janko Figura Štefan
1176802 Kráľ Jamnický Ján
1176803 Minister Lichard Ivan
1176805 Zbrojnoš druhý Kello Jozef
1176804 Zbrojnoš prvý Malimánek Hanuš
1176810 Žana Juríčková Lea

Tvorcovia

Tvorca Meno
797527 autor Urbánek Ferko
797531 réžia Bagar Andrej