Jedna pani povedala

Slovenský názov:  Jedna pani povedala
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  28.02.1949
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské komorné divadlo Martin, Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1223761 "Doktor" Nosák, obchodný priateľ rodiny Hlaváčovej Gallo Marián
1223765 1. mladík Lacina František
1223766 2. mladík Barto Ján
1223762 Cyril Kapusta, príbuzný rodiny Hlaváčovej Králik Daniel
1223760 Evíra, teta Bachletová Frída
1223753 Félix Hlaváč, sprostredkovateľ pre kúpu a predaj nehnuteľností Kroner Jozef
1223767 Inkasant Lacina František
1223764 Kuchárik, antikvár Romančík Elo
1223758 Marta, pomocnica v domácnosti Kulhánková Libuša Gymerská Libuša
1223759 Martin Jariabek, Petrov krstný otec Horváth Emil J. Horváth Emil Jozef
1223757 Peter, ich syn Cút Jozef
1223755 Sidónia, ich dcéra Hurbanová Terézia
1223763 Slivka, obchodník s vínom Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1223768 Strážmajster Barto Ján
1223756 Viera, ich dcéra Mažári Jolana Hollá-Mažári Jolana
1223754 Žofia, jeho žena Hejná Naďa

Tvorcovia

Tvorca Meno
730536 autor Horváth J.
931241 preklad Vrbacký Andrej
931245 réžia Geguš Ivan
931249 scénické a kostýmové návrhy Opršal Oto