Národný poslanec

Slovenský názov:  Národný poslanec
Originálny názov:  Narodni poslanik
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  srbský
Dátum 1. premiéry:  14.12.1934
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1181783 1. občan Dadej František štud. konzervatória
1181784 2. občan Adamec Štefan štud. konzervatória
1181785 3. občan Zlámal František štud. konzervatória
1181771 Danica Schwingerová Mária
1181774 Ivkovič Figura Štefan
1181769 Jevrem Prokič Kello Jozef
1181777 Jovica Jerkovič Jamnický Ján
1181782 Mladen Guttmann Martin Gregor Martin
1181775 Pani Marina Juríčková Lea
1181770 Pavka Wagnerová Emília
1181780 Policajt Vincek-Hochštetský Ignác
1181781 Rečník z ľudu Matulay Viliam štud. konzervatória
1181776 Sekulič Lichard Ivan
1181778 Sima Sokič Malimánek Hanuš
1181772 Spira Sýkora Ján
1181773 Spirinica Sýkorová Mária
1181779 Sreta Bagar Andrej

Tvorcovia

Tvorca Meno
721938 autor Nušić Branislav
721942 preklad Vrbacký Andrej
721946 réžia Bagar Andrej