Soľ nad zlato

Slovenský názov:  Soľ nad zlato
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  17.3.1963
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1110707 Berona Vronská Oľga
1134253 Knieža Trinoha Lehotský Ferdinand
1105149 Kráľ Velický Rudolf
1130099 Kuchárka Hájková Mária
1120926 Maruška Kákošová Dagmar
1125661 Ostrík Hrabinský Milan
1115926 Otolienka Lokvencová Emília
1144626 Soľmíra Muchová Božena Jakabová Božena
1138075 Starý veľmož Košút Ondrej Košut Ondrej
1141541 Veľmož Rybárik Ján Štefan
1141541 Veľmož Kramár Ján
1147357 Veterník Drahovská Anna Bábelová Anna člen balet. zboru

Tvorcovia

Tvorca Meno
703546 autor Rázusová-Martáková Mária
703550 hudobná spolupráca Macháček Zdeněk
703554 choreografia Macharovský Rudolf
703558 scénické návrhy Gálik Daniel
703562 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
703566 réžia Lokvencová Magda H. Lokvencová Magda
703570 inšpícia Letko Alexander
703574 šepkár Fábryová Klára