Aj soľ je nad zlato

Slovenský názov:  Aj soľ je nad zlato
Jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  11.9.1994
Počet repríz:  77
Súbor: Spišské divadlo
Divadlo: Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

Postavy

Rola Meno Alternácia
1100980 Princezná Piczeková Marta
1100980 Princezná Franko Miroslav

Tvorcovia

Tvorca Meno
558032 autor Horňák Róbert
558036 scénická hudba Horňák Róbert
558040 texty piesní Horňák Róbert
558044 scénická hudba Piczeková Marta
558048 texty piesní Piczeková Marta
558052 scénické návrhy Bílá Judita
558056 kostýmové návrhy Horňák Róbert
558060 réžia Horňák Róbert