Mlyn

Slovenský názov:  Mlyn
Originálny názov:  Mlýn
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  18.05.1965
Dátum derniéry:  03.02.1966
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

6 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1160328 Citová blondína Gruberová Zdena
1148040 Dvojník Zachar Karol L.
1122048 Erika Vášáryová Emília
1139019 Geometer Filčík Ctibor
1159354 Ideová blondína Kristinová Eva
1158059 Krásna blondína Turzonovová Božidara
1162955 Kurzista A. Dočolomanský Michal
1163017 Kurzista B. Sarvaš Juraj
1163072 Kurzista C. Adamovič Jozef
1163123 Kurzista pri vysielačke Korenči Anton
1135250 Kurzista-Skokan Kvietik Štefan
1163174 Kurzisti Géc Ján
1163174 Kurzisti Kákoni Ján
1163174 Kurzisti Slezáček Juraj
1156277 Maskér Skovay Karol
1153787 Mladší kameraman Mrvečka Anton
1159873 Muzikálna blondína Krížiková Eva
1111862 Novák Valach Gustáv
1150282 Pobočník Hlaváček Oldo
1157236 Predstavená Prechovská Mária
1157236 Predstavená Sýkorová Oľga
1106346 Psychiater Machata Karol
1152197 Režisér Huba Mikuláš
1117055 Riaditeľ školy Bagar Andrej
1161356 Rosenberg - básnik Romančík Elo
1162826 Rosenberg - pop Slameň Gejza
1162585 Rosenberg č. 106 Jariabek Ondrej
1161059 Rosenberg č. 137 - krajčír Kroner Jozef
1162676 Rosenberg č. 191 Adamčík Samuel
1162755 Rosenberg č. 205 Durdík Vladimír
1162029 Rosenberg č. 24 - srandista Zvarík František
1161603 Rosenberg č. 38 - antisemita Paška Juraj
1162473 Rosenberg č. 44 Ozábal Ľudovít
1162195 Rosenberg č. 6 Šimonovič st. Jozef
1161831 Rosenberg č. 73 Latečka Rudolf
1160721 Rosenberg č. 82 Pántik Július
1162346 Rosenberg č. 90 Šebok Juraj
1162892 Rosenbergovia Kramár Alojz
1162892 Rosenbergovia Betiak Anton
1158753 Smutná blondína Strnisková Viera
1145404 Správca Dibarbora František
1155138 Starší kameraman Šándor Jozef
1142397 Šéf Chudík Ladislav
1131164 Vinárnička Hurbanová Terézia
1126755 Vinárnik Gregor Martin

Tvorcovia

Tvorca Meno
773459 autor Mahler Zdeněk
773463 preklad Blažková Jaroslava
773467 scénická hudba Klusák Jan
773471 scénické návrhy Svoboda Josef
773475 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
773479 réžia Krejča Otomar
773487 inšpícia Drlička Ján
773491 inšpícia Arbét Gašpar
773495 text sleduje Senešová Ema
773499 text sleduje Šedová Zora Máchová Zora
2404514 dramaturgická spolupráca Kraus Karel

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
18.06.1965 Divák pod mlýnskými koly. Večerní Praha; 11; 3
21.06.1965 Máme co závidět. Večerní Praha; 11
01.01.1965 Udalosť. Československý voják; 14; 12; 30 - 31
28.05.1965 Mahlerův a Krejčův Mlýn. Práce; 21; 5
01.01.1965 Ztraceni v soukolí Mlýna. Divadlo ● ; 16; 9; 61
29.05.1965 O desivej prázdnote lží. Smena ● ; 18; 6
26.05.1965 "Mlyn" v Bratislave. Hlas ľudu ● ; 12; 5
17.06.1965 Otázka a odpověď. Literární noviny; 14; 29; 4
30.06.1965 Schicksalsmühle: Miller und Mahler. [Mlyn osudu: Miller a Mahler.] Aubau und Frieden, Praha
22.06.1965 O slovenském divadle alespoň poznámka. Lidová demokracie; 21
22.06.1965 Po čtyřech slovenských večerech. Práce; 21; 5
30.05.1965 Hosté pražských scén. Rudé právo; 45
18.06.1965 Bratislavští v Praze. Práce; 21
18.06.1965 Hra o novej fatalite. Kultúrny život ● ; 20; 25; 9
24.06.1965 A Szlovák Nemzeti Színház Prágában. [Slovenské národné divadlo v Prahe.] Új Szó ● 1335-7050; 18
25.05.1965 Významná inscenace v SND. Svobodné slovo; 21; 3
22.06.1965 Slovenské národní divadlo v Praze. Mladá fronta; 21
10.07.1965 Jako kdyby léto nebylo. Obrana lidu; 24
22.06.1965 Slovenští divadelníci v Praze. Svobodné slovo; 21
06.06.1965 Činohra v Krejčovom Mlyne. Pravda ● 1335-4051; 46; 2
29.05.1965 Mahlerov "Mlyn" v SND. Ľud ● ; 18; 5
21.05.1965 Vlastne sa nezmenil. Kultúrny život ● ; 20; 9
15.5.1965 S autorom Mlyna Zdeňkom Mahlerom o vzniku a hlavnom autorskom zámere hry. Večerník; 10
26.06.1965 Svět jako šílenství. Literárni noviny; 14
30.04.1965 Pred premiérou Mahlerovho Mlyna v DPOH. Večerník ● ; 10
19.06.1965 Predstavili sa Mlynom. Pravda ● 1335-4051; 46; 6
27.05.1965 S troškou do "mlyna". Predvoj; 1; 21; 7
22.06.1965 Dobré posolstvo SND. Práca ● ; 20
25.06.1965 Čtyřikrát slovenské divadlo. Rudé právo; 45; 2
20.06.1965 Udalosť pražskej kultúry. Pravda ● 1335-4051; 46
13.03.1965 S Otomarom Krejčom pred Bratislavou – po Bruseli. Film a divadlo ● ; 9; 6; 3
18.06.1965 Hra v čias okupácie či podobenstvo? Film a divadlo ● ; 9; 13; 14
01.08.1965 Uraufführung im Slowakischen nationaltheater. Die Mühle. [Premiéra v Slovenskom národnom divadle. Mlyn.] Im Herzen Europas; 24 - 25
24.05.1965 Mahlerov Mlyn na scéne činohry SND. Večerník ● ; 10; 3
18.06.1965 Slovenští hosté zahájili. Lidová demokracie; 21
25.03.1965 Spolupráce ND v Praze a SND v Bratislavě... Rudé právo; 45
29.06.1965 Od Millera po Mlyn. Roľnícke noviny; 20; 4
26.06.1965 K vyvrcholení divadelní sezóny. Literární noviny; 14; 26; 1
23.06.1965 Odvaha k dôslednosti. Divadelní a filmové noviny; 9; 25 - 26; 3, 10
10.06.1965 Pohyb mlýnských kamenů. Kultúrní tvorba; 3; 23; 13
22.06.1965 Slovenští umělci v Praze. Zemědělské noviny; 21
24.06.1965 Slovenští herci. Kulturní tvorba; 3; 25; 13
01.06.1965 Pozoruhodní premiéra v SND. Lidová demokracie; 21