Bitka pri Rozhanovciach

Slovenský názov:  Bitka pri Rozhanovciach
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  9.11.1950
Dátum derniéry:  6.2.1951
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1192184 Adrián Ozábal Ľudovít
1192191 Borš Lembovič Igor štud. konzervatória
1192198 Bufo Sodoma Jozef
1192193 Čikáda Prechovská Mária
1192174 Demeter Šandor Jozef Šándor Jozef
1192189 Diviš Michaelli Daniel štud. konzervatória
1192178 Dorotea Eliášová Eva Kristinová Eva
1192196 Drobniak Kello Jozef
1192186 Felicián Sáh Záborský Viliam
1192180 Filip Druget Figura Štefan
1192199 Frank Skovaj Karol Skovay Karol
1192187 Georg Subič Rehák Ján štud. konzervatória
1192177 Guta Latečková Elena Rampáková Elena
1192182 Ján Jakubóczy Ľudovít
1192172 Ján Omodej Beran Míla
1192170 Karol Robert Pavlovič Vladislav
1192195 Konc Mrvečka Anton
1192183 Martin Juráš Pavol štud. konzervatória
1192171 Matúš Trenčiansky Bagar Andrej
1192173 Miklúš Omodej Kováč Jozef
1192197 Minár Zachar Karol Zachar Karol L.
1192194 Mráz Pántik Július
1192190 Mutimír Machata Karol
1192176 Peter Petrovič Čierny Jozef
1192185 Prior johanitov vranských Arbet Gašpar Arbét Gašpar
1192175 Sebastián Gallo Marián
1192179 Štefan Fáber Noskovič Alexander a.h.
1192188 Štefan Harhovský Koreň Branislav
1192181 Tomáš Lichard Ivan
1192192 Torreo Valach Gustáv

Tvorcovia

Tvorca Meno
731539 autor Záborský Jonáš
805459 ŽŽŽNeuvedeno Holoubek Ladislav
805463 scénické návrhy Uher Rudolf
805467 scénografická realizácia Gálik Daniel
805471 kostýmové návrhy Vychodil Ladislav
805475 kostýmová realizácia Nedvědová Anna
805479 kostýmová realizácia Pelikán Bohdan
805483 réžia Rakovský Tibor