Veľké ucho

Slovenský názov:  Veľké ucho
Originálny názov:  La grande oreille
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  11.01.1964
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Krajové divadlo Nitra, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1164250 Blaise Paldia Ivan
1164249 Félicité Došeková Emília
1164255 Julien Hlaváč Zoltán
1164253 Katarína Müllerová Eliška
1164248 Magister Coquet Kusenda Ján
1164254 Pán de Cornabert Kožuch st. Michal
1164251 Pán Dupont Dóczy Jozef
1164247 Pán Leminou Veškrna Jaroslav
1164256 Pán Lepic Laca František
1164252 Pani Dupontová Paveleková Magda
1164261 Petrík Hudec Miloš
1164259 Policajný dôstojník Šmigura Ernest
1164258 Súdny vykonávateľ Franko Mikuláš
1164260 Šarlatán Králik Dušan
1164257 Trécu Rimko Ondrej Rimko Andrej

Tvorcovia

Tvorca Meno
740148 autor Bréal Pierre-Aristide
814537 preklad Felix Jozef
814541 réžia Rajniak Ondrej
814545 scénické a kostýmové návrhy Perger František
814873 inšpícia Oláhová Elena
814877 text sleduje Lehotská Emília

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
27.01.1964 Veľké ucho v Dimitrovke. Večerník ● ; 9
30.01.1964 "Veľké ucho" v KDN. Hlas nitrianskeho okresu; 5; 5; 3
19.01.1964 Mladí nesklamali. Smena ● ; 17; 17; 4
15.01.1964 Veľké ucho – komédia o neznášanlivosti. Hlas ľudu ● ; 11; 3; 6
31.01.1964 Výborná hra – slabšia inscenácia. Večerník ● ; 9; 28; 3
17.01.1964 Veľké ucho – malý nos. Roľnícke noviny; 19; 15; 4