Ženský zákon

Slovenský názov:  Ženský zákon
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  27.04.1946
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské komorné divadlo Martin, Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1223319 Anička, jej dcéra Kráľovičová Mária
1223323 Dora Kalinová, vdova a suseda Krajčová Ľudmila
1223323 Dora Kalinová, vdova a suseda Kŕčová Helena doštudovanie
1223320 Jano Malecký Králik Daniel
1223321 Mara, jeho žena Kubenková Viera Kusá Viera
1223321 Mara, jeho žena Borodáčová Országhová Oľga Borodáčová Oľga alt. a.h.
1223322 Miško, ich syn Romančík Elo
1223324 Števko, sluha u Javorov Kováč Jozef
1223324 Števko, sluha u Javorov Filčík Ctibor doštudovanie
1223318 Zuza Javorová, vdova Hurbanová Terézia

Tvorcovia

Tvorca Meno
729086 autor Tajovský Jozef Gregor
930577 réžia Hollý Martin
930581 scénické a kostýmové návrhy Godža Jozef