Duchcovský viadukt

Slovenský názov:  Duchcovský viadukt
Originálny názov:  Duchcovský viadukt
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Dátum 1. premiéry:  09.05.1951
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Armádne divadlo Martin, Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1226345 Bobeš Šolín Sorok Jozef
1226348 Bohdan Suk, komunistický senátor Romančík Elo
1226357 Doktor Severín, obhajca Belohlávek Milan
1226358 Duspivo, zriadenec Maličký Anton
1226343 Emília, Františkova žena Hurbanová Terézia
1226350 Fenzl, starosta Šmatlík Jozef
1226351 Ferdinand Edr, hl. čet. strážm. Janda Dezider
1226344 Fikulda Króner Jozef Kroner Jozef
1226355 Florián, predseda súd. senátu Kusenda Ján
1226341 František Horváth st. Emil Horváth Emil Jozef
1226349 Hašpera, reštauratér Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1226339 Leopold Sucharda Látka Rudolf
1226354 Machurová, vdova po baníkovi Bachletová Frída
1226346 Otík Mimra Adamec Jozef
1226352 Panýrek, čet. strážm. Štípala Jaroslav alt.
1226352 Panýrek, čet. strážm. Palúš Július Paluš Július alt.
1226342 Pravoslav Gymerský Anton
1226353 Rybycar, starší četník Hečko Ján
1226347 Vlasta Olivová Kleinová Elena Gegušová Elena
1226356 Volmann, prokurátor Mišura Ján
1226359 Zapisovateľka na súde Daňová Eliška Nosálová Eliška
1226340 Žofia, jeho žena Hejná Naďa

Tvorcovia

Tvorca Meno
938936 autor Cach Vojtěch
938940 preklad Straka Ján I. Irmler Ján
938944 scéna Paulovič Emil
938948 réžia Turzo Ivan Turzo-Nosický Ivan
938956 inšpícia Hlaváč Vladimír
938960 šepká Kukučka Pavel