Domy pána Sartoria

Názov dokumentu:  Domy pána Sartoria
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1316
Evidenčné číslo:  1316
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Shaw George Bernard 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy