Inscenačná fotografia - Mariša

Názov dokumentu:  Inscenačná fotografia - Mariša
Lokačná značka:  ZI
Evidenčné číslo:  835
Typ dokumentu:  FO
Dátum vzniku:  1983
Rozmery:  17,6x23,4 cm
Druh materiálu:  papier
Autori:  Barák Jaroslav 
Držitelia práv: 

Súvisiace záznamy

Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Strúhalka - Hrobárová Katarína, Mariša - Solárová Oľga