Bačova žena

Slovenský názov:  Bačova žena
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  09.11.1963
Dátum derniéry:  22.06.1966
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
2502724 Bača Martin Pántik Július
2502704 Bača Mišo Kvietik Štefan
2502699 Bača Ondrej Valach Gustáv
2502756 Druhý valach Škreko František posl. VŠMU
2502709 Eva Kristinová Eva
2502744 Fiškál Dibarbora František
2502729 Gazda Kramár Alojz
2502734 Gazdiná Latečková Elena Rampáková Elena
2502762 Honelník Brucháč Milan Brucháč Milan Štefan a.h.
2502714 Matka Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
2502774 Miško Václav Vlado a.h.
2502768 Ondrejko Zachar Ján a.h.
2502750 Prvý valach Dočolomanský Michal posl. VŠMU
2502719 Starý bača Mrnčo Zachar Karol L.
2502739 Svätojurský Chudík Ladislav

Tvorcovia

Tvorca Meno
2502672 scénické návrhy Gábor Pavol Mária
2502676 kostýmové návrhy Zachar Karol L.
2502680 réžia Zachar Karol L.
2502684 inšpícia Drlička Ján
2502692 autor Stodola Ivan

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
06.12.1963 Bačova žena včera a dnes. Film a divadlo ● ; 7; 25; 6
01.11.1963 O Bačovej žene. Javisko (programový bulletin Národného divadla); 2; 6 - 10
22.06.1965 Slovenské národní divadlo v Praze. Mladá fronta; 21
01.01.1963 Národné divadlo trochu aj slovenské. Kultúrny život ● ; 18; 48; 9
13.11.1963 Obnovená Stodolova Bačova žena. Večerník ● ; 8; 3
14.11.1963 Nová inscenácia Bačovej ženy. Práca ● ; 18; 5
01.11.1963 Vo všedný deň. Pravda ● 1335-4051; 44
05.12.1963 Po rokoch Stodola. Kulturní tvorba; 1; 49; 14
06.01.1964 Nová podoba Bačovej ženy. Rudé právo; 44; 8; 2
19.11.1963 Návrat Ivana Stodolu. Ľud
08.12.1963 Novoobjavená Bačova žena. Pravda ● 1335-4051; 44; 2
11.12.1963 Pramen nové síly. Divadelní noviny ● ; 7; 9; 4
01.01.1964 Zbieranie síl? Film a divadlo ● ; 8; 18; 3