Višňový sad

Slovenský názov:  Višňový sad
Originálny názov:  Višňovyj sad
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  09.12.1967
Dátum derniéry:  12.12.1971
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

5 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1111848 Aňa Turzonovová Božidara
1135236 Boris Borisovič Simeonov-Piščik Skovay Karol
1145391 Duňaša Krížiková Eva
1148028 Firs Gregor Martin
1150270 Jaša Mrvečka Anton
1126740 Jermolaj Alexejevič Lopachin Machata Karol
1122033 Leonid Andrejevič Gajev Filčík Ctibor
1106331 Ľubov Andrejevna Ranevská Kráľovičová Mária
1152186 Mimoidúci Jariabek Ondrej
1131149 Peter Sergejevič Trofimov Mistrík Ivan
1184171 Poštový úradník Figura Štefan
1153777 Prednosta stanice Ozábal Ľudovít
1142384 Semion Pantelejevič Jepichodov Dibarbora František
1139005 Šarlota Ivanovna Budská Oľga
1117040 Varia Poláková Eva

Tvorcovia

Tvorca Meno
773059 autor Čechov Anton Pavlovič
773063 preklad Jesenská Zora
773067 scénická hudba Andrašovan Tibor
773071 scénické návrhy Kolář Zbyněk
773075 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
773079 réžia Budský Jozef
773083 inšpícia Stránsky Michal
773087 text sleduje Šimonovičová Oľga

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
15.12.1967 Búcsú a régi szép időktől. [Rozlúčka so starými dobrými časmi.] Új Szó ● 1335-7050; 20; 4
14.12.1967 Višňový sad. Ľud ● ; 20; 5
12.12.1967 Návrat k Čechovovi. Práca ● ; 22; 4
26.01.1968 Havárie a motovidlá. Kultúrny život ● ; 23; 3; 9
01.01.1968 Slovenský Višňový sad. Literární noviny; 17; 1; 5
01.01.1968 Zo zápisníka. Slovenské pohľady ● ; 84; 3; 149-152
01.01.1968 S Čechovom nie sme zadobre. Slovenské pohľady ● ; 84; 3; 155-156
13.12.1967 Čechov v dôstojnom rúchu. Roľnícke noviny; 22; 4
11.01.1968 Budského zápas o Čechova. Predvoj; 4; 2; 11
13.12.1967 Budského návrat k Čechovovi. Pravda ● 1335-4051; 48; 2
18.1.1968 Čechovove otázky. Film a divadlo; 12; 2; 13
12.12.1968 Budského čechovovský Čechov. Večerník; Večerník ● ; 12; 292; 3
12.12.1967 Višňový sad trochu opŕchnutý. Smena ● ; 20; 4
01.01.1968 Budského Čechov. Kulturní tvorba; 6; 3; 13
17.01.1968 Zrádná věrnost. Divadelní noviny ● ; 11; 13; 4
17.01.1968 Budského stretnutie s Čechovom. Rudé právo; 47; 5
01.03.1968 Dva Trofimovové. Divadlo ● ; 19; 3; 72 - 74