Transport

Názov dokumentu:  Transport
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1278
Evidenčné číslo:  1278
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej, škrty, podčiarknuté pasáže, poznámky
Autori:  Roščin Michail Michajlovič 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy