Ľudia z našej ulice

Slovenský názov:  Ľudia z našej ulice
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  23.10.1951
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1192824 Belo Gallo Marián alt.
1192824 Belo Thrún Rudolf Thrun Rudolf
1192824 Belo Mrvečka Anton doštudovanie
1192820 Betka Slabejová Božena
1192820 Betka Kristinová Eva alt.
1192825 Brabec Adamčík Samuel
1192831 Dubec Dibarbora František
1192818 Eva Krajčovičová Oľga a.h.
1192818 Eva Hurtečáková Betka a.h.
1192822 Filipko Paška Juraj
1192823 Filipková Hájková Mária
1192823 Filipková Borodáčová Oľga doštudovanie
1192821 Gusto Filčík Ctibor
1192827 Holub Latečka-Repický Rudolf Latečka Rudolf
1192828 Holubová Juríčková Lea
1192815 Hrúz Kramár Alojz
1192816 Hrúzová Adamčíková Oľga a.h.
1192829 Irena Lichardová Oľga
1192832 Jančová Bancíková Mara Bancíková Mária
1192826 Magdalénka Černická Marta
1192817 Marienka Sýkorová Oľga
1192819 Matej Struhár Durdík Vladimír
1192833 Poštár Beran Míla
1192830 Róbert Krajčovič Janko Krajčovič Ján a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
813297 autor Karvaš Peter
813301 réžia Želenský Drahoš
813305 scénické návrhy Hazucha Vladimír
888435 inšpícia Skaloš Vladimír
888439 šepká Beneš František