Ľudia z našej ulice

Slovenský názov:  Ľudia z našej ulice
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  23.10.1951
Dátum derniéry:  03.07.1953
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1192824 Belo Gallo Marián alt. a.h.
1192824 Belo Thrun Rudolf alt.
1192824 Belo Mrvečka Anton doštudovanie
1192820 Betka Slabejová Božena alt.
1192820 Betka Kristinová Eva alt. a.h.
1192825 Brabec Adamčík Samuel a.h.
1192831 Dubec Dibarbora František a.h.
1192818 Eva Krajčovičová Oľga alt. a.h.
1192818 Eva Hurtečáková Betka alt. a.h.
1192822 Filipko Paška Juraj a.h.
1192823 Filipková Hájková Mária alt.
1192823 Filipková Borodáčová Oľga doštudovanie
1192821 Gusto Filčík Ctibor a.h.
1192827 Holub Latečka-Repický Rudolf Latečka Rudolf a.h.
1192828 Holubová Juríčková Lea a.h.
1192815 Hrúz Kramár Alojz a.h.
1192816 Hrúzová Adamčíková Oľga a.h.
1192829 Irena Lichardová Oľga
1192832 Jančová Bancíková Mara Bancíková Mária a.h.
1192826 Magdalénka Černická Marta
1192817 Marienka Sýkorová Oľga a.h.
1192819 Matej Struhár Durdík Vladimír
1192833 Poštár Beran Míla a.h.
1192830 Róbert Krajčovič Janko Krajčovič Ján a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
813297 autor Karvaš Peter
813301 réžia Želenský Drahoš
813305 scénické návrhy Hazucha Vladimír
888435 inšpícia Skaloš Vladimír
888439 text sleduje Beneš František