Štyridsať omylov Herodesových

Slovenský názov:  Štyridsať omylov Herodesových
Originálny názov:  Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  18.02.1967
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Krajové divadlo Nitra, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1137145 Cicvor Greššo Ľudovít
1146727 Dcéra Hlaváčová Eva
1151230 Dôstojník Piovarči Teodor
1119609 Hlaváč Hlaváč Zoltán
1152985 Kňaz Rimko Andrej
1143898 Matka Martišová Žofia
1140718 Námorník Matulík Ivan
1149149 Princezná Gáborová Adela
1133230 Pupkoš Kraus Rudolf
1114539 Ryšiak Kožuch st. Michal
1154456 Sudca Mihálik Jozef
1128980 Šľachtic Kusenda Ján
1109212 Vlčiak Kováčik Ján
1155695 Vojaci Franko Mikuláš
1155695 Vojaci Kabrheľ František
1155695 Vojaci Šmigura Ernest
1103311 Zupák Dóczy Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
637815 autor Daněk Oldřich
637819 preklad Rapoš Gabriel
637823 scénické návrhy Slavík Bořivoj
637827 kostýmové návrhy Slavík Bořivoj
637831 ŽŽŽNeuvedeno Eisler Ervín
637835 réžia Spišák Karol
637839 inšpícia Olšanská Lýdia
637843 text sleduje Hlavatovičová Margita

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
01.03.1967 Ľudia a zločiny. Roľnícke noviny; 22; 4
28.02.1967 Silná inscenácia silnej hry. Hlas ľudu ● ; 14; 3
25.04.1967 Hostia z Nitry hrali Daňkovu hru Štyridsať omylov Herodesových. Večerník ● ; 12; 97; 3
1.1.1967 Štyridsať omylov Herodesových. Slovenské pohľady; 83; 5; 149 - 150
14.3.1967 Štyridsať omylov Herodesových. Nitriansky hlas
16.03.1967 Omyly okolo Herodesa. Ľud ● ; 20; 5
01.01.1967 40 omylov Herodesových. Film a divadlo ● ; 11; 7; 13
13.04.1967 Daněk v Nitre. Predvoj; 3; 15; 11
20.07.1967 Posezónna divadelná úvaha. Predvoj; 3; 29; 10 - 11