Statočný valach

Slovenský názov:  Statočný valach
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre deti
Dátum 1. premiéry:  11.04.1954
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [NDvK]
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1212588 Filip, urbársky gazda Ondrejka Ján
1212592 Hanka, jej dcéra Zrotková Katarína štud. konzervatória
1212593 Janko, urbársky gazda Pačaj Ladislav štud. konzervatória
1212591 Katarína, jeho druhá žena Krátka Kristína štud. konzervatória
1212594 Michal, drobný gazda Grissa František
1212595 Paľko, honelník Babej M.
1212595 Paľko, honelník Bernát J. alt.
1212590 Tomáš, bohatý a lakomý gazda Velický Rudolf
1212589 Žofka, jeho žena Mikulajová Anastázia štud. konzervatória

Tvorcovia

Tvorca Meno
733788 autor Luknár Ladislav
900031 scénické návrhy Šestina Ladislav
900035 réžia Greguš František Štefan
900039 inšpícia Bašistová Hana Bašistová Anna
900043 text sleduje Bachletová Jarmila