Koniec hry

Názov dokumentu:  Koniec hry
Akvizičné číslo:  7/2018
Lokačná značka:  INT1362
Evidenčné číslo:  1362
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Beckett Samuel 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy