V službách divadla

Názov dokumentu:  V službách divadla
Lokačná značka:  MM2917
Evidenčné číslo:  2998
Typ dokumentu:  ED1
Opis:  Dokument.
Dátum vzniku:  1992
Minutáž:  127,00
Autori:  Sarvaš Juraj 
Držitelia práv: 

Súvisiace záznamy