Anarchista - Mladosť

Slovenský názov:  Anarchista - Mladosť
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  13.03.1935
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1181823 Anarchista-Mladosť Bagar Andrej
1181836 Boy Dibarbora František štud. konzervatória
1181838 Detektív Kmeťko Štefan štud. konzervatória
1181827 Dozorca väzňov Arbét Gašpar
1181822 Frédy Guttmann Martin Gregor Martin
1181834 Hanka Březinová Vilma J. Jamnická Vilma
1181817 Helena Wagnerová Emília
1181828 Hostinský Malimánek Hanuš
1181826 I. člen anarchistov Figura Štefan
1181819 I. filmový herec Jamnický Ján
1181820 II. filmový herec Malimánek Hanuš
1181830 Líza Juríčková Lea
1181829 Mica Schwingerová Mária
1181816 Minister Lichard Ivo Lichard Ivan
1181818 Myra Styková Hana
1181833 Obhájca Jamnický Ján
1181832 Opilec Vincek-Hochštetský Ignác
1181825 Predseda anarchistov Kello Jozef
1181821 Robert Vincek-Hochštetský Ignác
1181831 Rusák Dadej František štud. konzervatória
1181835 Samotný chodec Zlámal František štud. konzervatória
1181837 Strážnik Slovák Ladislav štud. konzervatória
1181824 Šedivý anarchista Sýkora Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
798691 autor Wagner Vladimír
798695 réžia Borodáč Janko
798699 scénické návrhy Ilečko Jozef