Pásmo poézie Janka Jesenského

Slovenský názov:  Pásmo poézie Janka Jesenského
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  9.3.1946
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1189164 Recitujú Hertlová Hana Sarvašová Hana
1189164 Recitujú Jamnická Vilma
1189164 Recitujú Kučerová Valéria
1189164 Recitujú Poničanová Beta
1189164 Recitujú Porubská Ružena
1189164 Recitujú Prechovská Mária
1189164 Recitujú Sýkorová Oľga
1189164 Recitujú Bada Alexander
1189164 Recitujú Beran Míla
1189164 Recitujú Durdík Vladimír
1189164 Recitujú Figura Štefan
1189164 Recitujú Gregor Martin
1189164 Recitujú Huba Mikuláš
1189164 Recitujú Hynek Karol
1189164 Recitujú Chudík Ladislav
1189164 Recitujú Jariabek Ondrej
1189164 Recitujú Lehotský Ferdinand
1189164 Recitujú Pántik Július
1189164 Recitujú Záborský Viliam
1189164 Recitujú Zachar Karol L.

Tvorcovia

Tvorca Meno
728986 réžia Budský Jozef
728990 scénické návrhy Vychodil Ladislav
728994 hudba Cikker Ján
728998 dirigent Frešo Tibor
729002 choreografia Corpona Tamar