Čalmak

Slovenský názov:  Čalmak
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  6.4.1940
Počet repríz:  0
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1185450 Ahmud Hašanaga Jelínek Vratislav
1185446 Eva Kamasová Janka Gabčová Janka
1185452 Izidor Icik Figura Štefan
1185455 Jeunoch Petrák Rudolf
1185448 Marienka Javorová Frešová Zita Hudcová-Frešová Zita
1185447 Martin Blaho Janko
1185451 Mustafa Abdurahnan Hájek František
1185449 Paša Markov Zdenek Ruth-Markov Zdeněk
1185445 Sokol Bledý Anton
1185454 Vojak Kluska Harry
1185453 Zlavský Habara František

Tvorcovia

Tvorca Meno
725264 autor Rosinský Jozef
725268 libreto Grman Koloman
725272 dirigent Holoubek Ladislav
725276 réžia Vilím Bohuš
725280 scénické návrhy Ladvenica Ján
725284 zbormajster Meličko Vladimír
725288 choreografia Relský Bohumil