Šťastie nie je náhoda

Slovenský názov:  Šťastie nie je náhoda
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  27.1.1940
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1185935 Berta Šimanová Renáta
1185938 Dr. hudby Fraňo Dolejš Figura Štefan
1185937 Ela Václavíková Emília alt.
1185937 Ela Bartošová Helena
1185933 František Záhradka Křepela Jozef Křepela Josef
1185940 Hlavný čašník Grand hotelu Lehotský Ferdinand
1185944 Indický tanec v II. dejstve tancujú Chocová-Tichá Marie Chocová Marie
1185944 Indický tanec v II. dejstve tancujú Füssegger Fridrich Füssegger Bedrich
1185936 Karol Kováč Turba Belo
1185932 Mimi Stanislavská Kišonová Mimi Kišonová-Hubová Mária
1185931 Neznámy Hoza Štefan
1185942 Pastier John Karel
1185943 Policajný komisár Hrůza Zdenek Hrůza Zdenko
1185939 Riaditeľ Grand hotelu Rint Karel
1185934 Veronika Rintová Marie
1185941 Vodca po horách Habara František

Tvorcovia

Tvorca Meno
801015 autor Vilím Bohuš
801019 libreto Vilím Bohuš
801023 dirigent Schöffer Juraj Viliam
801027 réžia Želenský Drahoš
801031 scénické návrhy Vécsey Ladislav
801035 choreografia Relský Bohumil