Pán Puntila a jeho sluha Matti

Názov dokumentu:  Pán Puntila a jeho sluha Matti
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1329
Evidenčné číslo:  1329
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej.
Autori:  Brecht Bertolt 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy