Herodes a Herodias

Slovenský názov:  Herodes a Herodias
Originálny názov:  Herodes a Herodias
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  20.4.1990
Počet repríz:  13
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1147971 Achisar, vojvoda Herodovho vojska Šmálik Ernest
1121961 Aretas, arabský kráľ, otec Romančík Elo
1159843 Druhý senátor Blaškovič Dušan
1131078 Filip,veľkostatkár a obchodník Dočolomanský Michal
1106259 Herodes Antipas Huba Martin
1135169 Herodias, jeho manželka Vášáryová Emília
1158021 Chuza, strážca dverí Gogál Ivo
1142316 Ján (Jochanan) Krstiteľ Kramár Maroš
1157194 Manahen, predseda senátu Haverl Leopold
1161041 Náčelný kňaz Rúfus Peter
1158719 Obadja, strážca pokladu Gallo Marián
1152135 Omru,vodca v Aretovom vojsku Sarvaš Juraj
1145329 Ondrej, učeník Stanke Richard
1153732 Peritus, kráľovský tajomník na dvore Heroda Antipa Tarageľ Dušan
1159321 Prvý senátor Hlaváček Oldo
1138937 Salome, ich dcéra Bajnoková Dagmar Bruckmayerová Dagmar
1138937 Salome, ich dcéra Petöová Silvia
1161339 Starec Kákoni Ján
1161586 Starena Rampáková Elena
1116970 Tamar, jeho manželka Horváthová Deana
1156230 Trebonius, člen správnej rady Slezáček Juraj
1160301 Tretí senátor Géc Ján
1160697 Veliteľ stráže u Herodesa Durdík ml. Vladimír

Tvorcovia

Tvorca Meno
770355 autor Hviezdoslav Pavol Országh
770359 úprava Moravčík Štefan
770363 scénická hudba Štúr Svetozár
770367 pohybová spolupráca Pavlitová Ika Pavlitová Irena
770371 scénické návrhy Vychodil Ladislav
770375 kostýmové návrhy Čorba Milan
770379 réžia Pietor Miloš

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
24.4.1990 Evanjelium podľa Hviezdoslava. práca; 6
1.1.1900 Po piaty raz (P.O.Hviezdoslav opäť na scéne). Literárny týždenník; Literárny týždenník ● 0862-5999; 1990; 23; 15
2.5.1990 Klasika v novej podobe. Hlas ľudu; Hlas ľudu ● ; 3
1.1.1900 Neznelý Hviezdoslav. Film a divadlo; 1990; 15; 10
1.1.1900 Uspávanka na troskách z národného klasika. Dialóg; Dialóg ● ; 1990; 10; 6
3.5.1990 Z parádnej uniformy do civilu (Herodes a Herodias po piaty raz od r. 1909). Čas; 5
1.1.1900 Oriešok zatiaľ nerozlúsknutý. Nové slovo; 1990; 22; 13
4.5.1990 Hľadanie Hviezdoslava. Slovenský denník; 5
2.5.1990 Generalissimo Herodes. Smena; 5
17.5.1990 Pri zrode Jána Krstiteľa. Roľnícke noviny; 5
5.6.1990 Únavný recitál v sivých kulisách. Národná obroda; Národná obroda ● ; 11
Sprievodca inscenáciou In: Herodes a Herodias. – Bratislava : Divadelný ústav, 2013. – DVD. – ISBN 9788089369669.

Dokumentácia