Dobšinského rozprávky (Neboj sa, Či še hnevace?)

Názov dokumentu:  Dobšinského rozprávky (Neboj sa, Či še hnevace?)
Lokačná značka:  MM2934
Evidenčné číslo:  3015
Typ dokumentu:  ED1
Opis:  Záznam divadelného predstavenia.
Dátum vzniku:  1992
Minutáž:  65,00
Autori:  Dobšinský Pavol 
Košický Miro 
Košický Miro 
Držitelia práv:  Spišské divadlo (Spišská Nová Ves) 

Súvisiace záznamy