Don Carlos

Názov dokumentu:  Don Carlos
Lokačná značka:  INT648
Evidenčné číslo:  648
Typ dokumentu:  herecká kniha
Opis:  herecká kniha Ctibora Filčíka s obsadením, škrtmi a vloženými papiermi s poznámkami
Počet strán:  54
Autori:  Šafár Ignác 
Schiller Friedrich Johann Christoph 
Držitelia práv:  Filčík Ctibor 

Súvisiace záznamy