Na posiedkach s čertom

Slovenský názov:  Na posiedkach s čertom
Originálny názov:  Hrátky s čertem
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  26.01.1950
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské komorné divadlo Martin, Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1223796 Belial, pekelný poradca Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1223797 Belzebub, pekelné knieža Králik Daniel
1223802 Čerti Hlaváč Vladimír
1223802 Čerti Sorok Jozef
1223802 Čerti Mišura Ján
1223802 Čerti Daňová Eliška Nosálová Eliška
1223802 Čerti Kleinová Elena Gegušová Elena
1223793 Dišperanda, kráľovská princezná Erdélyi Judita
1223801 Hubert, kráľovský poľovník Mišura Ján
1223799 Karborund, vidiecky čert Kroner Jozef
1223794 Katka, jej slúžka Kulhánková Libuša Gymerská Libuša
1223791 Lucius, mladý čert na skusách Gymerský Anton
1223789 Martin Kabát, kanonier Romančík Elo
1223798 Omnimor, vidiecky čert Sorok Jozef
1223792 Otec Školastykus, pustovník Horváth Emil J. Horváth Emil Jozef
1223790 Sarka-Farka, hrozný zbojník Adamec Jozef
1223795 Solfernus, pekelný poradca Gallo Marián
1223800 Teofil, anjeljský posol Holečková Oľga Schmidtová Oľga

Tvorcovia

Tvorca Meno
731080 autor Drda Jan
931269 poslovenčenie Mrlian Rudolf
931273 úprava Mrlian Rudolf
931277 réžia Turzo-Nosický Ivan
931281 asistent réžie Horváth Emil J. Horváth Emil Jozef
931285 scénické a kostýmové návrhy Zachar Karol L.
938284 inšpícia Hlaváč Vladimír
938288 šepká Kukučka Pavel