Predaná nevesta

Slovenský názov:  Predaná nevesta
Originálny názov:  Prodaná nevěsta
Jazyk hry:  český
Originálny jazyk hry:  český
Dátum 1. premiéry:  7.6.1996
Dátum derniéry:  29.12.2004
Počet repríz:  73
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1139945 Esmeralda Turňová Mária
1139945 Esmeralda Valášková Jana
1139945 Esmeralda Kohútková Adriana
1123341 Háta Sklovská Silvia Sklovska Sisa
1123341 Háta Kirilová Ida
1143205 Indián Neshyba ml. Ladislav
1143205 Indián Doboš Mikuláš
1132282 Jeník Ábel Jozef
1132282 Jeník Ludha Ľudovít
1132282 Jeník Šomorjai Simon
1132282 Jeník Dvorský Miroslav
1136279 Kecal Kubovčík Vladimír
1136279 Kecal Peter Juraj
1101968 Krušina Mauréry Pavol
1101968 Krušina Ďurčo Ján
1107949 Ludmila Blahušiaková Magdaléna
1107949 Ludmila Czaková Anna
1107949 Ludmila Holičková Elena
1113319 Mařenka Danková Andrea
1113319 Mařenka Dernerová Klaudia Račić-Derner Klaudia
1113319 Mařenka Matyášová Iveta
1118443 Mícha Doboš Mikuláš
1118443 Mícha Szücs Róbert
1146100 Principál Gábor Pavol
1146100 Principál Konstanty Ján
1146100 Principál Kopačka Milan alt.
1127966 Vašek Ábel Jozef
1127966 Vašek Ožvát Ivan

Tvorcovia

Tvorca Meno
590810 autor Smetana Bedřich
590814 libreto Sabina Karel
590818 hudobné naštudovanie Štúr Rastislav
590822 dirigent Štúr Rastislav
590826 dirigent Mázik Martin
590830 choreografia Karhánek Rudolf
590834 zbormajsterka Raková Naďa
590838 scénické návrhy Vychodil Ladislav
590842 kostýmové návrhy Jelínek Josef
590846 réžia Věžník Václav

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
10.6.1996 Rastú nám speváci i dobrí dirigenti. Národná obroda; Národná obroda ● ; 7; 134; 10
18.6.1996 Predaná alebo premárnená? Pravda; Pravda ● 1335-4051; 6; 141; 7
20.6.1996 To bude ťěžké namlouvaní. Literárny týždenník; Literárny týždenník ● 0862-5999; 9; 26; 16
12.6.1996 Predaná (nevesta) pod cenu ... Sme; 4 (49); 136; 5
10.7.1996 Smetana dýchal staromilným klišé. Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 28; 14; 5
1.1.1996 Nudná Predaná nevesta a dovetok k sezóne. Teatro; Teatro ● ; 2; 7-8; 12
11.6.1996 Predaná nevesta len za stopäťdesiat. Práca; Práca ● ; 51; 135; 10
13.6.1996 Veľké gesto voči českej kultúre Slovenská republika; Slovenská republika ● 1335-4698; 3; 137; 10

Dokumentácia