Zo života hmyzu

Slovenský názov:  Zo života hmyzu
Originálny názov:  Ze života hmyzu
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  04.02.1967
Počet repríz:  0
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1151426 KORISTNÍCI. Cudzí chrobák Veneni Ján
1155818 KORISTNÍCI. Cvrček Kňažko Milan
1156842 KORISTNÍCI. Cvrčková Rapaičová Ida
1149389 KORISTNÍCI. Chrobáčka Húsková Helena Grečnerová-Húsková Helena
1146995 KORISTNÍCI. Chrobák Tóth Dušan
1144205 KORISTNÍCI. Kukla Cigánová Zuzana
1154600 KORISTNÍCI. Larvička Richterová Viera
1153153 KORISTNÍCI. Lumík Križan Bronislav
1157716 KORISTNÍCI. Parazit Jánoš František
1124957 MOTÝLE. Clythia Richterová Viera
1137538 MOTÝLE. Felix Horváth ml. Emil Horváth Emil
1120165 MOTÝLE. Iris Rapaičová Ida
1129454 MOTÝLE. Otakar Kovár František
1133659 MOTÝLE. Viktor Veneni Ján
1161950 MRAVCE. Dobrodej Kňažko Milan
1159647 MRAVCE. Druhý inžinier Veneni Ján
1161234 MRAVCE. Druhý posol Bednárik Jozef
1161740 MRAVCE. Chromý novinár Jánoš František
1159095 MRAVCE. Prvý inžinier-diktátor Kovár František
1160914 MRAVCE. Prvý posol Horváth ml. Emil Horváth Emil
1160130 MRAVCE. Slepý mravec Tóth Dušan
1161504 MRAVCE. Vodca žltých mravcov Križan Bronislav
1160551 MRAVCE. Vynálezca Križan Bronislav
1109837 Pedant Križan Bronislav
1104042 Tulák Záhon Ľubo
1162427 ZÁVER. Druhý slimák Húsková Helena Grečnerová-Húsková Helena
1162286 ZÁVER. Prvý slimák Tóth Dušan

Tvorcovia

Tvorca Meno
663822 autor Čapek Josef
663826 autor Čapek Karel
663830 preklad Rovňan Ján Urban Milo
663834 scénická hudba Stračina Svetozár
663838 scénické návrhy Erdélyi Gabriel
663842 kostýmové návrhy Hugáň Jaroslav
663846 technické vedenie Wawrusza Witold
969970 technické vedenie Rebro Alfréd
969974 svetelné aranžmán Žilavý Jozef
969982 réžia Sládek Milan

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
01.01.1967 Na hmyz – kladivom. Kultúrny život ● ; 22; 9; 9
07.12.1966 Divadelný súbor VŠMU. Predvoj; 2; 49; 1
05.02.1967 Malá umelecká slávnosť v Štúdiu VŠMU. Večerník ● ; 12; 3
01.01.1967 Z pohybu hmyzu. Slovenské pohľady ● ; 83; 5; 150
1.1.1966 Po Arezze Bratislava? Kultúrny život; Kultúrny život ● ; 21; 49; 2
09.04.1969 Minulost a přítomnost divadelního festivalu v Nancy. Divadelní noviny ● ; 12; 15; 10
22.03.1967 Čemu se učí? Divadelní noviny ● ; 10; 17; 5
24.11.1966 Uviedli len jedno dejsttvo. Predvoj; 2; 11; 15