Amfitryon

Slovenský názov:  Amfitryon
Originálny názov:  Amphitryon
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  komédia
Podtitul:  Božská láska
Dátum 1. premiéry:  19.05.1962
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [DJGT]
Divadlo: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (28.8.1954 - 30.6.1993), Zvolen

Postavy

Rola Meno Alternácia
1227431 Alkmena, Amfitryonova manželka Dubovicová Klára
1227429 Amfitryon, tébsky vojvodca Macho Ivan
1227435 Druhý generál Tomaščík Emil
1227432 Charis, Sosiova manželka Jakubisová Angela
1227427 Jupiter v podobe Amfitryona Mojžiš Andrej
1227428 Merkúr v podobe Sosia Kosír Emil
1227433 Plukovník Dobrovoda Ľubomír
1227434 Prvý generál Brucháč Milan Brucháč Milan Štefan
1227430 Sosias, sluha Amfitryona Lakota Vladimír
1227436 Tretí generál Volent Marián Volent Martin
1227437 Vojaci Pálka Emil
1227437 Vojaci Myller Roland

Tvorcovia

Tvorca Meno
737564 autor Kleist Heinrich von
941874 preklad Krausová Nora
941878 scénické a kostýmové návrhy Herchl Pavol
941882 réžia Pietor Miloš
941886 inšpícia Tomaščík Emil
941890 text sleduje Šarkanová Ružena
2595040 výtvarná spolupráca Zábrady Karol